​​​

Søvnprogram forbedrer søvn og reducerer depressive symptomer hos unge

Et program med henblik på gradvis øgning af søvnvarighed kan få unge til at gå tidligere i seng, falde hurtigere i søvn, sove længere og frembyde færre depressive symptomer.

Konklusionen er fra en randomiseret og kontrolleret undersøgelse publiceret i Journal of Child Psychology and Psychiatry.​

Ifølge førsteforfatteren Julia Dewald-Kaufmann, fra University of Amsterdam, Holland, er der evidens for, at mangel på søvn hos unge påvirker humøret og funktionsniveauet i dagtimerne.​​

”Mange teenagere sover mindre end deres individuelle behov, hvilket tit medfører kronisk mangel på søvn”, skriver hun.​​

I studiet indgik 55 unge. De var i gennemsnit 15 år gamle, og 85% af dem var piger.

De blev randomiseret til enten et program med henblik på at øge sovetid eller til en kontrolgruppe.​​

Programmet bestod i, at få de unge til at gå gradvis tidligere i seng, ifølge en prædefineret plan samt en række råd om søvnhygiejne (for eksempel ingen videospil eller aktiviteter i sociale media en time før sengetid og ingen koffeinholdige drikke efter klokken otte om aftenen).​

Søvn blev målt både med dagbøger og med aktigrafi. Andre effektmål blev målt ved hjælp af en række spørgeskemaer.​​

Efter tre uger sov deltagerne i interventionsgruppen signifikant længere (gennemsnit: 13 minutter) end kontrolpersonerne. Endvidere faldt de hurtigere i søvn end kontrolpersonerne.​​

Interventionspersonerne havde også signifikant færre depressive symptomer, målt ved hjælp af Children’s Depression Inventory (hvor en score på mindst 19 peger på en klinisk depression). Deres gennemsnitlige score faldt fra 12,17 til 11,18, mens den i kontrolgruppen steg fra 12,04 til 12,81. ​​

Forfatterne konkluderer, at interventionen kan være en acceptabel måde, til både at reducere søvnmangel og depressive symptomer hos unge.

Redaktør