​​

Spørgeskema identificerer personer med høj risiko for PTSD

​Et instrument med 30 spørgsmål kan identificere 2/3​ af de personer, som er i høj risiko for at udvikle PTSD eller depression i løbet af de første 3 måneder efter et trafikuheld. 

​Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i JAMA Psychiatry.​

Ifølge førsteforfatteren Hannah Ziobrowski, fra Harvard Medical School i Boston, Massachusetts, bliver mange af de mennesker, der udsættes for en traumatisk oplevelse, såsom trafikuheld, vurderet på en skadestue.

"Dette muliggør forebyggende interventioner", skriver forfatteren.

I studiet rekrutterede forskerne 1.003 personer fra 28 skadestuer. Deres gennemsnitlige alder var 35 år, og 68% var kvinder.

Alle havde været udsat for et trafikuheld, blev vurderet på en skadestue og blev udskrevet indenfor 72 timer.

Deltagerne blev vurderet ved hjælp af validerede instrumenter til identificering af depression og PTSD ved studiestart samt efter henholdsvis 2 uger, 8 uger og 3 måneder.

Derudover indsamlede forskerne 394 data-items, fra sociodemografiske og kliniske oplysninger til tidligere psykiatriske symptomer.

Forskerne anvendte dataene fra en undergruppe af patienterne for at "træne" en statistisk model baseret på machine learning. Derefter testede de modellen på en anden undergruppe.

Den endelige statistiske model havde 30 items, som tilsammen kunne give en risikovurdering for udvikling af PTSD eller depression.

Efter 3 måneder havde 25% af deltagerne udviklet PTSD og 12% depression. Der var et stort overlap, idet kun 15% havde PTSD uden depression, og 2% havde depression uden PTSD.

Modellen viste, at de patienter, der var blandt de 30% med højest risiko for PTSD eller depression, udgjorde 65% af alle, der faktisk udviklede disse tilstande.

Blandt de vigtigste items, som samlet set kunne forudse risikoen for PTSD eller depression var angstsymptomer, disposition for depression, psykisk stress i de 30 dage før uheldet samt psykosomatiske symptomer i perioden omkring uheldet.

"Resultaterne peger på, at patienter med høj risiko kan identificeres på skadestuen med henblik på at modtage kosteffektive forebyggende interventioner, hvis disse [interventioner] udvikles", konkluderer forskerne. 


Redaktør