Størst effekt i de første to uger ved antidepressiv behandling af børn

​De selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) har den største antidepressive effekt i de første to uger af behandlingen af depression hos børn. Efter fire uger er yderligere gevinst minimal. ​

Det er hovedkonklusionen fra en metaanalyse publiceret i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Førsteforfatteren Anjali Varigonda, fra University of Vermont Medical Center, i Burlington, USA, og kollegaer inkluderede data fra 13 randomiserede undersøgelser, med i alt 3.004 patienter, i analysen.

Alle undersøgelserne sammenlignede et SSRI med placebo til behandling af depression hos børn.

Undersøgelserne inkluderede fluoxetin, paroxetin, citalopram, escitalopram og sertralin. 

Analyserne viste, at effekten af et SSRI allerede var signifikant efter de to første behandlingsuger. 

Derudover kan hovedparten (69%) af den antidepressive effekt påvises allerede i denne periode. Den antidepressive effekt efter de første 4 uger var minimal.

Forskerne fandt ingen signifikante associationer mellem de forskellige SSRIer og behandlingseffektivitet. 

Stigning i dosis blev heller ikke associeret med øget effektivitet af behandlingen. 

"Resultaterne peger på, at det muligvis ikke er nødvendigt at afvente en behandlingseffekt i to måneder [som ellers anbefalet i kliniske retningslinjer]", skriver forskerne.

De vurderer dog, at der skal forskes mere, inden man kan konkludere, om respons efter to ugers behandling kan være tegn på den langsigtede effekt (det vil sige, at den har en prædiktiv værdi).

Redaktør