Stressende livsbegivenheder associeres med længere tid til diagnosticering af bipolar lidelse

​Udover senere diagnosticering er stressende livsbegivenheder, såsom udsættelse for vold, voldtægt eller dødsfald i familien, associeret med sværere symptomer og øget risiko for selvmordsadfærd.

​Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i Bipolar Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Stina av Kák Kollsker, fra Psykiatrisk Center København, er svære belastende livsbegivenheder associeret med øget risiko for affektive lidelser (dvs. depression og bipolar lidelse) og sværere sygdomsforløb.

Men, påpeger hun, kvaliteten af undersøgelserne vedrørende bipolar lidelse er varierende, og der har været modstridende resultater.

I nuværende studie blev der rekrutteret 721 deltagere fra en prospektiv kohorte undersøgelse, som har været i gang siden 2015. De fleste af deltagerne (n = 398) havde en nyligt diagnosticeret bipolar lidelse, mens de andre var enten pårørende uden bipolar lidelse (n = 109) eller raske kontrolpersoner (n = 214).

Forekomst af belastende livsbegivenheder (stressful life events) blev vurderet ved hjælp at et spørgeskema, der fokuserede på de 12 måneder forud for interviewet samt på perioden op til de 12 måneder forud for interviewet. Både personlige livsbegivenheder (såsom vold, skilsmisse, økonomiske vanskeligheder eller retslige problemer) og netværksbegivenheder (såsom sygdom eller dødsfald blandt tætte relationer) blev inkluderet.

Blandt deltagerne med bipolar lidelse, som havde oplevet mindst 3 stressende livsbegivenheder, konstaterede forskerne en længere tid indtil diagnosen blev stillet i forhold til dem, der oplevede mindre end 3 begivenheder (9,5 vs 6,2 år).

Blandt dem med mindst 3 stressende begivenheder var der også signifikant flere, der havde mindst et selvmordsforsøg (30,6% vs 15,6%) og mindst en tidligere indlæggelse (51,3% vs. 36,6%).

Forskerne konkluderer, at resultaterne kan pege på behovet for screening for stressende livsbegivenheder hos patienter med bipolar lidelse.


Redaktør