Stressrelaterede forstyrrelser associeres med øget risiko for kardiovaskulær sygdom

​Personer med en stressrelateret forstyrrelse, såsom PTSD eller tilpasningsreaktion, har en øget risiko for hjerteproblemer. Risikoen er størst i det første år efter konstatering af den psykiske forstyrrelse. 

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i British Medical Journal.

Ifølge førsteforfatteren Huan Song, fra University of Iceland, i Reykjavik, er der hidtil kun fundet begrænset evidens for, at stressrelaterede forstyrrelser er forbundet med øget risiko for kardiovaskulær sygdom.

"Det meste af evidensen stammer fra studier med veteraner eller mænd i militæret og fokuserer kun på PTSD", skriver forfatteren.

I artiklen identificerede forfatterne 140.000 patienter, som fik stillet en stressrelateret diagnose (PTSD, akut belastningsreaktion eller tilpasningsreaktion) mellem 1987 og 2013. De fleste var kvinder (63%) og gennemsnitsalderen var 36 år.

Forskerne anvendte oplysninger fra det svenske patientregister.

Derudover identificerede forfatterne 170.000 søskende til disse patienter, som ikke havde en stressrelateret psykiatrisk diagnose; samt 1,4 millioner personer fra den svenske baggrundsbefolkning uden en stressrelateret psykiatrisk diagnose.

I opfølgningsperioden på op til 27 år var incidensen af en række prædefinerede kardiovaskulære sygdomme 10,5 per 1000 personår hos dem, der havde en stressrelateret psykiatrisk diagnose; 8,4 hos deres søskende og 6,9 i baggrundsbefolkningen.

I forhold til deres søskende havde personerne med en stressrelateret psykiatrisk diagnose en signifikant højere risiko for kardiovaskulær sygdom (hazard ratio: 1,64) i de første år.

De højeste risici var for hjertesvigt (hazard ratio: 6,95), cerebrovaskulære sygdomme (hazard ratio: 5,64), rytme forstyrrelser ((hazard ratio: 5,00) og hjertestop (hazard ratio: 3,37).

Risikoforskellen aftog efter det første år.

"Det er veletableret, at der er en association mellem affektive lidelser, såsom depression, og øget risiko for kardiovaskulær sygdom", skriver Simon Bacon, fra Concordia University, i Montreal, Canada, i en ledsagende leder.

Ifølge ham har nuværende undersøgelse fundet konsistente, signifikante associationer mellem en stressrelateret forstyrrelse og fremtidig kardiovaskulær sygdom.

Men han tilføjer, at den ultimative test, for at demonstrere en årsagssammenhæng, skal ske ved hjælp af en interventionsundersøgelse.


Redaktør