​​​

Struktureret life review-terapi lindrer depressive symptomer

Life review-terapi lindrer depressive symptomer hos ældre voksne med eller uden klinisk depression.

Konklusionen stammer fra en randomiseret undersøgelse publiceret i Psychological Medicine.​

Ifølge artiklens førsteforfatter, Jojanneke Korte, fra University of Twente, Enschede, i Holland, indgår der i denne terapiform en struktureret vurdering af patientens tidligere liv, bl.a. med henblik på bedre tackling af negative oplevelser.​

”Live review-terapi er en evidensbaseret initial behandling af depression”, skriver hun. ”Det ser ud til at være specielt egnet til ældre voksne.”​

Ifølge hende er denne terapiform aldrig før undersøgt i en naturalistisk sammenhæng.​​

I studiet blev der rekrutteret 202 voksne med depressive symptomer (med eller uden klinisk depression). Personer med svær depression blev dog ikke inkluderet. Deltagerne var mindst 55 år gamle.​

Derefter blev de randomiseret til enten en kontrolgruppe (opfølgning og om nødvendigt konventionel behandling) eller til life review-terapi.​​

Den eksperimentelle intervention bestod af otte gruppesessioner af to timers varighed.​​

Efter interventionen havde de personer, der fik life review-terapi en reduktion i de depressive symptomer fra 20,5 til 15,8 (målt ved hjælp af Center for Epidemiologic Studies Depression Scale). Deltagerne i kontrolgruppen havde ingen reduktion i de depressive symptomer (fra 20,6 til 21,2).​​

Forskellen på reduktionen mellem de to grupper var statistisk signifikant (p < 0,001).="">

Ifølge forfatterne betragtes en reduktion på fem points, til en score på under 16, som en klinisk relevant reduktion.​

Efter tre måneder var forskellen på personernes depressive symptomer stadig signifikant.

Redaktør