​​

Studie anbefaler serummonitorering af venlafaxin

​Ændring af dosis af det antidepressive præparat venlafaxin efter bestemmelse af serumkoncentration, kan ifølge forfatterne være bedre til at optimere behandling af depression end blot at øge dosis ifølge de kliniske retningslinier. 

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i World Journal of Biological Psychiatry.
 
”I den sidste opdatering af konsensusretningslinjerne for behandlingsresistent depression, har man foreslået et terapeutisk vindue mellem 100 og 400 ng/mL”, skriver førsteforfatteren Domenico De Donatis, fra University of Bologna i Italien
 
Man ifølge ham findes der kun begrænset og modstridende evidens vedrørende associationen mellem klinisk effektivitet og koncentrationen af venlafaxin i blodet.
 
I nuværende naturalistiske studie rekrutterede forskerne 52 patienter, som var blevet henvist til et psykiatrisk ambulatorium på grund af depression. De var i gennemsnit 56 år gamle.
 
Depressionssværhedsgraden blev målt ved studiestart, efter en måned og efter tre måneder.
 
Alle blev sat i venlafaxinbehandling. Dem der i forvejen var i antidepressiv behandling med et andet præparat (40%), fik deres behandling omlagt til venlafaxin over en periode på få dage.
 
Den initiale venlafaxindosis var 75 mg dagligt, og doseringen steg med cirka en uges interval op til 225 mg dagligt.
 
Serumvenlafaxin (defineret af serum-venlafaxin + O-desmethylvenlafaxin) blev målt en uge efter den effektive dosis blev opnået (eller ved maksimalt tilladt dosis; effektiv dosis ikke nærmere defineret i artiklen).
 
På trods af den relativt begrænsede variation i dosering fandt forskerne, at serumkoncentrationen af venlafaxin varierede meget, fra 31 til 970 ng/mL.
 
Den bedste statistiske model viste, at effektiviteten steg i takt med koncentrationen, men kun op til 400 ng/mL, som ifølge forfatterne er den maksimalt anbefalede koncentration i retningslinjerne. Stigende koncentrationer over 400 ng/mL blev associeret med faldende effektivitet.
 
Forskerne indsamlede ikke systematisk forekomsten af bivirkninger, så det er uklart, om faldende effektivitet kunne være relateret til det.
 
De konkluderer, at studiet på kraftig vis antyder, at bestemmelse af koncentration af venlafaxin i blodet kan være mere hensigtsmæssig end blot ændring af den ordinerede dosering af venlafaxin.


Redaktør