Studie sammenligner aripiprazol og risperidon ved debuterende skizofreni

​Aripiprazol kan være et bedre valg end risperidon, til behandling af den første episode, hos patienter med skizofreni – så længe risikoen for akatisi ikke er en stor bekymring hos den enkelte patient. Det e​r en af konklusionerne på den første store dobbeltblindede randomiserede undersøgelse, der sammenligner de to præparater.

Resultaterne blev publiceret i Schizophrenia Bulletin.

I undersøgelsen rekrutterede Delbert Robinson, fra Feinstein Institute for Medical Research, i Manhasset, New York, og kollegaer fra ti centre 198 patienter med en første psykotisk episode af skizofreni eller skizoaffektiv psykose.

Patienterne havde ikke tidligere været i antipsykotisk behandling i mere end i alt to uger.

De blev randomiseret til enten risperidon (1-6 mg dagligt) eller aripiprazol (5-30 mg dagligt) i 12 uger.

I perioden havde patienterne i begge grupper stort set den samme respons rate (63% for aripiprazol og 57% for risperidon).

Der var ingen forskel på responsraterne målt ved hjælp af Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS).

Men på de negative symptomer, især avolition (motivationstab)-apati, var der en bedring hos de patienter, der blev behandlet med aripiprazol, mens dem, der fik risperidon oplevede en forværring. "Forskellen var dog beskeden", skriver forfatterne.

Akatisi, målt ved hjælp af Barnes Akathisia Scale (BAS), var mere udtalt hos de aripiprazol-behandlede patienter, til og med uge 6.

Der var ingen forskel på body mass index (BMI), men aripiprazol blev forbundet med bedre resultater vedrørende LDL-kolesterol, fastende glukose og prolaktin koncentration.

"Generelt fandt vi, at begge præparater medførte den samme lindring, mens der potentielt er en klinisk fordel ved aripiprazol", skriver de.

"Hvis risikoen for akatisi er en reel bekymring, kan lavdosis risperidon [...] være at foretrække. Ellers vil aripiprazol være første valg [...] på grund af de metaboliske effektmål og kliniske fordele ved nogle symptomer", konkluderer de.

Redaktør