Studie sidestiller psykodynamisk terapi med andre effektive behandlinger

​Psykodynamisk terapi er en effektiv behandlingsform ved en lang række psykiske sygdomme. I mange tilfælde er det lige så effektivt – og endda bedre - end andre terapimodaliteter, såsom kognitiv adfærdsterapi. Konklusionerne stammer fra en kritisk gennemgang af litteraturen, der blandt andet identificerer en række metaanalyser.​

Undersøgelsen blev publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Falk Leichsenring, fra Justus-Liebig-University Giessen, i Tyskland, har effektivitetsforskning omkring psykodynamisk terapi længe været forsømt af forskellige årsager, blandt andet på grund af modstand mod anvendelse af randomiserede design og manualiserede behandlingstiltag.

I studiet identificerede forskerne 64 randomiserede undersøgelser. Kun seks havde tilstrækkeligt med patienter i henhold til forfatternes mere stringente kriterier.

De studier, der undersøgte psykodynamisk terapi ved depression, viste, at denne terapiform i kombination med farmakologisk behandling er bedre end farmakologisk behandling alene.

Kun to undersøgelser havde tilstrækkeligt med patienter til at bevise, at psykodynamisk terapi ikke er mindre effektivt end kognitiv terapi ved depression – og det var så kun tilfældet når det gjaldt lindring af symptomerne, og ikke mht. remissionsrate (21 % v. 24 % ved kognitiv terapi). "Det er en marginal forskel, set ud fra et klinisk perspektiv", skriver forskerne.

Forfatterne identificerede endvidere metaanalyser, der viste, at individuel psykodynamisk terapi er effektivt mod depression på lige fod med andre etablerede behandlinger.

Psykodynamisk terapi er lige så effektivt som kognitiv terapi ved panikangst, men forfatterne påpeger, at undersøgelsen ikke havde patienter nok i forhold til de mest stringente kriterier. Det samme gælder for generaliseret angst.

Psykodynamisk terapi er bedre end kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser (bulimi og anoreksi), med recovery rater efter 12 måneder der næsten er dobbelt så store (35% vs. 19% ved anoreksi).

Vedrørende obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD) er psykodynamisk terapi i kombination med farmakologisk behandling ikke bedre end farmakologisk behandling alene.

Kun en af de seks undersøgelser, der havde tilstrækkeligt med patienter, ifølge forfatternes kriterier, viste, at psykodynamisk terapi var mindre effektivt end en anden effektiv behandling. Denne undersøgelse viste, at både psykodynamisk terapi og kognitiv terapi var mindre effektivt end individuel rådgivning ved kokainmisbrug.

Redaktør