Sværhedsgraden af PTSD-symptomer bliver ved med at aftage 25 år efter behandling

​Uanset om man får behandling eller ej efter en traumatisk oplevelse som ung, har man efter 25 år mildere PTSD-symptomer og samme risiko for fortsat at have PTSD. Men de personer, som fik behandling som ung, har mildere PTSD-symptomer end dem, der ikke fik behandling.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Psychological Medicine.

Ifølge Armen Goenjian, fra University of California i Los Angeles, findes der kun sparsomme oplysninger vedrørende langtidskonsekvenserne af udsættelse for store katastrofer.

I studiet indsamlede forskerne prospektive data vedrørende PTSD- og depressionssymptomer hos børn og unge, som har været udsat for et jordskælv i Armenien, i 1988.

Cirka 25.000 personer døde som følge af jordskælvet.

Deltagerne i studiet stammer fra 2 byer. I byen Spitak, med 30.000 indbyggere, døde 5.000 mennesker. I byen Gumri, med 250.000 indbyggere, døde 17.000 mennesker.

Cirka 1,5 år efter jordskælvet indsamlede en gruppe forskere data vedrørende PTSD-symptomer fra 164 børn og unge (12-14 år; 70 fra Spitak og 94 fra Gumri).

Ingen i Spitak-gruppen fik PTSD-behandling. I Gumri fik 36 unge PTSD-behandling (4 gruppesessioner samt 2 individuelle sessioner). Kort efter indsamlede forskerne igen data vedrørende symptomerne.

Efter 25 år lykkedes det forskerne at kontakte og indsamle data (ved hjælp af validerede spørgeskemaer) fra 142 af disse personer.

Andelen af personer, der stadig havde PTSD var faldet signifikant i alle 3 grupper: fra 55% til 28% i Spitak, fra 36% til 14% i Gumri uden behandling og fra 33% til 12% i Gumri med behandling. Der var dog ingen signifikante forskelle grupperne imellem.

Når forskerne vurderede sværhedsgraden af symptomerne, fandt de, at de deltagere fra Gumri, der havde fået behandling, oplevede en signifikant større lindring i sværhedsgraden i forhold til de deltagere fra samme by, som ikke havde fået behandling (30% vs. 16% reduktion i scores).

Udover behandling fandt forskerne, at andre faktorer også var associeret med bedring af PTSD-symptomer, blandt andet færre somatiske sygdomme, lavere arbejdsløshed, og mindre fattigdom.


Redaktør