​​​

Svære infektioner er risikofaktor for depression

Indlæggelseskrævende infektioner er en risikofaktor for depression eller en bipolar lidelse – og den forøgede risiko varer i flere år. Autoimmune sygdomme er ligeledes associeret med øget risiko for affektive lidelser.

Konklusionerne er fra en stor dansk, registerbaseret undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry.​

Ifølge førsteforfatteren Michael Benros, fra Aarhus Universitetet, har mindre studier tidligere peget på en association mellem inflammation, som tit forekommer ved infektion, samt autoimmun sygdom, og depression.​​

Forskerne analyserede registerdata vedrørende 3,5 millioner mennesker født mellem 1945 og 1996. Cirka 90.000 havde kontakt til det offentlige sundhedsvæsen på grund af en depression. Blandt disse, havde en tredjedel haft en eller flere infektioner før depressionsdiagnosen blev stillet, mens 5% havde haft en autoimmunsygdom, og 2% havde haft både en infektion og en autoimmun sygdom inden depressionen. ​​

Når disse tal blev sammenlignet med tilsvarende tal fra de personer, der ikke havde haft affektive lidelser, blev det tydeligt, at en tidligere alvorlig infektion (altså indlæggelseskrævende) øgede risikoen for en depression med 62%.​​

Den øgede risiko for affektive sygdomme forblev statistisk signifikant i mere end 15 år efter den sidste hospitalskontakt på grund af en svær infektion.

En autoimmun sygdom øgede risikoen for affektiv lidelse med 45%. Hvis en person havde haft både en alvorlig infektion og en autoimmun sygdom var risikoen for en affektiv lidelse mere end fordoblet.​

Forskerne fandt endvidere, at en tredjedel af alle personer med depression tidligere havde haft en sygehuskontakt på grund af infektion.​​​

De konkluderer, at resultaterne er forenelige med en hypotese om, at immunforsvaret kan spille en rolle i udviklingen af depression og bipolar lidelse.

Redaktør