​​​

Sygdomsforløb forklarer øget selvmordsrisiko ved bipolar sygdom

Patienter med bipolar affektiv lidelse har en øget risiko for selvmordsforsøg i forhold til patienter med unipolar depression – men forskellen skyldes mest den længere tid, de befinder sig i højrisiko sygdomsfaser fremfor selve diagnosen.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Bipolar Disorders.​

”Selvmordsrelateret mortalitet kan være højere hos bipolare patienter end hos patienter med unipolar depression”, skriver forfatteren Erkki Isometsä, fra University of Helsinki, Finland. ”Men årsagerne til disse formodede forskelle er ikke kendte.”​​

I studiet anvendte forskerne data fra to forskellige kohorter, en med patienter med unipolar depression (Vantaa Depression Study; n = 249) og den anden med patienter med bipolar affektiv sindslidelse (Jorvi Bipolar Study; n = 176). ​​

Begge var prospektive studier, hvor patienterne blev fulgt i mindst 18 måneder.

I perioden havde 19,9% af patienterne med bipolar lidelse forsøgt selvmord, mod 9,5% blandt patienterne med unipolar depression.​​

Men patienterne med bipolar sygdom befandt sig i højrisiko faserne (det vil sige depression eller en blandingstilstand) i længere tid end patienterne med unipolar depression: de var 35% af tiden i en depressiv episode, mens patienterne med unipolar depression var deprimerede 21% af tiden. ​

Endvidere var patienterne med bipolar sygdom i en blandingstilstand 4,9% af tiden. De var også i en subklinisk depression 39% af tiden, mod 31% blandt patienterne med unipolar depression.​

I begge grupper var risikoen for selvmordsforsøg stærkt afhængig af sygdomsfasen: i forhold til remission, var subklinisk depression associeret med en femdoblet risiko for selvmordsforsøg; depression og blandingstilstand var associeret med en 25- henholdsvis 65-gange højere risiko.​

”D​er var ingen forskel på incidensen af selvmordsforsøg mellem unipolar- og bipolar patienter i tilsvarende sygdomsfaser”, skriver forfatterne.

De konkluderer, at forskellen på antal selvmordsforsøg grupperne imellem i højere grad skyldes forskelle i sygdomsforløb fremfor selve diagnosen.​​

”At reducere den tid de befinder sig i højrisikofaserne, synes at være væsentligt for at forebygge selvmordshandlinger”, konkluderer de.

Redaktør