Sympaticus blokade lindrer PTSD-symptomer

​To blokader med 2 ugers mellemrum af et ganglion i sympaticus nervesystemet i cervicalområdet lindrer symptomer på PTSD i op til 6 uger efter den sidste behandling. Proceduren er i forvejen kendt til behandling af kroniske smerter.

​Konklusionen er fra den første randomiserede, multicentre, dobbeltblindede og placebokontrollerede undersøgelse om emnet.

Ifølge førsteforfatteren Kristine Rae Olmsted, fra RTI International, Research Triangle Park, North Carolina, USA, findes der kasuistikker, der peger på, at behandlingen kan være effektiv mod PTSD-symptomer, men en tidligere randomiseret undersøgelse viste negative resultater.

"Men metoden og proceduren i denne undersøgelse er blevet kritiseret", skriver hun.

I nuværende studie rekrutterede forskerne 113 deltagere med PTSD. Alle var aktive i militæret. De fleste var mænd (n = 100), og deres gennemsnitlige alder var 37 år.

De blev randomiseret til enten aktiv behandling (blokade af det højresidige stellate sympaticus ganglion med ropivacain) eller placebo-procedure (falsk blokade med saltvand).

Både behandlingen og kontrol-proceduren blev gennemført 2 gange med 2 ugers mellemrum.

Det primære effektmål var reduktion på Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5), hvor total maksimal score er 80 (sværeste symptomer).

Otte uger efter den første behandling oplevede deltagerne i interventionsgruppen en signifikant større lindring af symptomerne i forhold til deltagerne i kontrolgruppen (fald på 12,6 points vs. fald på 6,1 points). Et faldt på mindst 10 points blev vurderet som klinisk relevant.

Forfatterne vurderer, at resultaterne ikke bør generaliseres til alle PTSD-patienter, idet mange af deltagerne havde milde PTSD-symptomer og opfølgningsperioden var kort.

"Men studiet antyder, at blokade af stellate ganglion bør undersøges videre som adjuverende behandling af PTSD", konkluderer de.


Redaktør