Symptomprofil kan være en hjælp til at vælge behandlingsmodalitet for patienter med borderline personlighedsforstyrrelse

​Dialektisk adfærdsterapi er forbundet med bedre behandlingseffekt hos patienter med mere dependente træk og med betydelige barndomstraumer, mens en generel psykiatrisk behandling (herunder psykofarmakologiske tiltag) viser bedre effekt hos patienter, der er mere prægede af impulsivitet og sværere grad af symptomer.

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Psychological Medicine.

"Ingen evidensbaseret terapi for borderline personlighedsforstyrrelse er klart bedre end andre", skriver førsteforfatteren John Keefe, fra Cornell University i New York.

Men ifølge forfatteren er det muligt, at specifikke behandlinger passer bedst til specifikke patienter i forhold til behandlingens virkemåde eller i forhold til patientens evne til at anvende behandlingens interventioner.

I nuværende studie anvendte forskerne data fra en tidligere publiceret randomiseret undersøgelse, hvor 156 patienter med borderline personlighedsforstyrrelse blev randomiseret til enten dialektisk adfærdsterapi eller en guideline-baseret behandling, med anbefalinger fra psykoterapeutiske kontakter til farmakologisk behandling.

Resultaterne fra undersøgelsen viste, at ingen af de to behandlingsmodaliteter var bedre end den anden.

Ved at undersøge 20 baseline-variabler hos de enkelte patienter fandt forskerne, at sværhedsgrad af psykiatriske symptomer, impulsivitet, dependente personlighedstræk, emotionel belastning i barndommen samt social tilpasning havde statistisk signifikante associationer til effekten af behandlingen.

I forhold til effektmålene var dialektisk adfærdsterapi mere effektiv hos patienter med mere dependente træk og med betydelige barndomsbelastninger, mens den generelle psykiatriske behandling var mere effektiv hos patienter, som var mere prægede af impulsivitet og havde sværere grad af psykiatriske symptomer.

"Vores resultater tyder på, at et ensartet behandlingstiltag ved borderline personlighedsforstyrrelse kan medføre en utilstrækkelig bedring, idet patienternes baseline træk kan betyde, at de har brug for eller vil få mere gavn af en bestemt behandlingsmodalitet", konkluderer forskerne.


Redaktør