​​

Task force anbefaler screening for angst blandt børn og unge

​Børn og unge mellem 8 og 18 år, som ikke er kendt med angst, og som heller ikke viser umiddelbare symptomer på angst, kan med fordel screenes for angstlidelser med henblik på senere diagnosticering og udredning. Der er ikke tilstrækkelig evidens for at anbefale eller fraråde screening af børn under 8 år.

​Konklusionerne er fra to artikler publiceret i Journal of the American Medical Association.

Ifølge førsteforfatteren Meera Viswanathan, fra RTI International-University of North Carolina at Chapel Hill, er angst hos børn og unge associeret med blandt andet nedsat funktionsniveau og underpræstationer i skolen. Forfatteren var med til at gennemgå den tilgængelige litteratur om angstscreening af børn og unge.

Ifølge US Preventive Services Task Force, som står for den anden artikel med de endelige anbefalinger, er prævalensen af angst hos børn og unge i USA på 8%.

I analyserne indgik 39 studier, herunder randomiserede kontrollerede undersøgelser af screeningsprogrammer, diagnostiske tests, behandling (både psykoterapi og psykofarmakologi), samt observationelle studier. Der er inkluderet mindst en dansk undersøgelse.

De screeningsinstrumenter, der blev vurderet, omfatter Social Phobia and Anxiety Inventory for Children, Screen for Child Anxiety Related Disorders, Patient Health Questionnaire-Adolescent og Social Phobia Inventory.

Samlet set konkluderer task force, at der er en høj sikkerhed for, at screening har en moderat gavnlig effekt eller at der er en moderat sikkerhed for, at screening har en moderat til betydelig gavnlig effekt (GRADE B anbefaling).


Redaktør