Tidlig intervention har langsigtet effekt hos børn med autisme

​En etårig psykosocial intervention hos forældre til små børn med autisme virker på nogle af forstyrrelsens kernesymptomer i op til seks år efter interventionen er afsluttet. Dette er hovedkonklusionen på den længste opfølgning af en randomiseret undersøgelse af emnet.

​Resultaterne blev publiceret i Lancet.

Andrew Pickles, fra Kings College London, Storbritannien, og kollegaer opsporede deltagerne fra en randomiseret og kontrolleret undersøgelse, der blev publiceret i 2010.

I den oprindelige undersøgelse, blev 152 børn med autisme randomiseret til enten konventionel behandling eller en intervention, hvor forældrene blev undervist og trænet i sociale og relationelle færdigheder i forhold til deres børn, med henblik på at øge eller optimere deres opmærksomhed og reaktioner på barnets kommunikation.

Undervisningen foregik ved to timer lange sessioner hver anden uge i seks måneder, samt booster sessioner en gang om måneden i de efterfølgende seks måneder. Forældrene blev også motiverede til at anvende deres nye færdigheder i hjemmet i cirka en halv time hver dag. Interventionen havde en positiv effekt på en række effektmål.

Forskergruppen vurderede nu, cirka seks år senere, om der stadig var en effekt af interventionen.

De opsporede og undersøgte 80% af de oprindelige deltagere. De var nu i gennemsnit ca. 11 år gamle.

De gennemførte blandt andet assessor-blinded vurderinger af comparative severity score (CSS) fra Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) samt Dyadic Communication Assessment Measure (DCMA), og de fandt en relativ stor effect size på vurderingerne.

"Effekten var tydelig på tværs af både social-kommunikation samt repetitiv symptom domæner", skriver forfatterne.

Jeff Sigafoos, fra Victoria University of Wellington, New Zealand, skriver i en ledsagende kommentar til artiklen, at de initiale resultater efter endt intervention, blev betragtet som beskedne. "Men den opdaterede analyse i denne opfølgningsundersøgelse viser større bedring [af symptomerne]", skriver han. 

Redaktør