Tidligt psykiatrisk tilsyn associeres med kortere indlæggelse på somatisk sygehus

​Psykiatrisk tilsyn tidligt i et indlæggelsesforløb på somatisk afdeling er associeret med kortere indlæggelsesvarighed i forhold til psykiatrisk tilsyn senere i forløbet. Associationen er stærkest blandt ældre patienter og patienter på intensivt afsnit.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i British Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Hélène Vulser, fra Université de Paris, har cirka 30% af de patienter der er indlagt på et somatisk sygehus en psykiatrisk lidelse.

"Der er flere undersøgelser, der har vist, at patienter med psykiatriske komorbiditeter har længere indlæggelsesvarighed", skriver forfatteren. "Men undersøgelserne omfattede for få patienter [...] og de fleste tog ikke hensyn til sværhedsgraden af den sygdom, som de blev indlagt for, hvilket er afgørende for indlæggelsesvarigheden."

I nuværende retrospektive studie identificerede forskerne alle patienter, som blev indlagt på en somatisk afdeling på et sygehus i Paris i perioden mellem 2008 og 2016, og som modtog psykiatrisk tilsyn.

De fandt i alt 4.500 patienter. De var i gennemsnit 60 år gamle, og 51% var kvinder.

I gennemsnit var indlæggelsesvarigheden på 22 dage, og psykiatrisk tilsyn blev bestilt efter gennemsnitligt 9 dages indlæggelse. De fleste (64%) havde en medicinsk indlæggelsesårsag, mens 36% havde en kirurgisk aktionsdiagnose.

De hyppigste psykiatriske diagnoser var angstlidelser (40%), efterfulgt af affektive lidelser (26%), organiske psykiske lidelser, såsom delir (11%), psykotiske lidelser (9%) og misbrug (7%).

For at klassificere somatiske lidelsers sværhedsgrad anvendte forskerne diagnostisk baserede administrative data.

Kortere tid før psykiatrisk tilsyn blev associeret med kortere indlæggelsesvarighed, selv efter at man tog hensyn til en række faktorer, herunder alder, psykiatrisk diagnose og den somatiske lidelses sværhedsgrad.

For eksempel blev psykiatrisk tilsyn på den 3. indlæggelsesdag associeret med en 25% reduktion i indlæggelsesvarighed i forhold til tilsyn på den 6. dag.

Associationen var stærkest hos patienter over 60 år samt hos patienter på intensivt afsnit.

I forhold til psykiatriske diagnoser var associationen signifikant for patienter med organiske psykiske lidelser, affektive lidelser og angst lidelser, men ikke for patienter med psykotiske lidelser (mange af dem blev ikke inkluderet på grund af eksklusionskriterierne i studiet).

"Tidligt psykiatrisk tilsyn kan have gavnlig effekt på både patienter og på omkostninger", konkluderer forfatterne.


Redaktør