​​

Tillæg af bedøvelsesfri elektrisk stimulation i hjernen lindrer ikke depressive symptomer

​Transcranial direct-current stimulation (tDCS) – en mild form for elektrisk stimulering af hjernen, der ikke kræver bedøvelse – er ikke effektiv som tillægsbehandling til antidepressiv medicin. 

Konklusionen er fra en randomiseret placebo-kontrolleret, triple-blind undersøgelse publiceret i Lancet.

"tDCS har været foreslået som en ikke-invasiv hjernestimulationsintervention ved depression" skriver førsteforfatteren Gerrit Burkhardt, fra Ludwig-Maximilians Universität München i Tyskland.

"Men evidensen fra metaanalyser er heterogen og data fra multicenterundersøgelser er sparsomme".

Ved tDCS applikerer man en mild elektrisk strøm, som ikke kræver bedøvelse, på patientens hoved. Denne strøm skulle påvirke cellernes eksitatoriske evne.

I studiet rekrutterede man 160 patienter med depression fra otte centre i Tyskland. De var i gennemsnit 40 år gamle, og cirka 60% var kvinder.

Alle deltagerne havde en moderat depression, som målt ved hjælp af Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), på trods af antidepressiv behandling med mindst et præparat. De havde også været i behandling med en serotoningenoptagshæmmer (SSRI), i stabil dosis, i mindst fire uger.

Deltagerne blev derefter randomiseret til enten tDCS eller placebo-tDCS. Behandlingen med tDCS bestod af bifrontal stimulation med 2 mA i 30 minutter dagligt (i hverdagene) i fire uger, efterfulgt af to behandlinger om ugen i yderligere to uger.

I perioden oplevede deltagerne i begge grupper en reduktion i sværhedsgraden af symptomerne som målt ved MADRS (primært effektmål), uden forskel grupperne imellem (fald på cirka 8 points i hver gruppe).

Der var heller ikke nogen signifikante forskelle grupperne imellem i nogen af de sekundære effektmål, herunder respons- og remissionsrater.

Forskerne konkluderer, at resultaterne sår tvivl om tDCSs effektivitet som tillægsbehandling til SSRI ved unipolar depression.

"Baseret på den tilgængelige evidens, kan vi ikke anbefale tDCS som tillægsbehandling ved unipolar depression", skriver de.


Redaktør