Tillæg af mirtazapin er ikke associeret med bedring af depression

​Tillæg af antidepressiv behandling med mirtazapin hos patienter, som ikke oplever lindring af symptomer med SSRI eller SNRI, er ikke mere effektivt end placebo – i hvert fald i almen praksis.

Konklusionen er fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i British Medical Journal.

Ifølge førsteforfatteren David Kessler, fra Bristol Medical School, Storbritannien, tyder evidens fra en række mindre undersøgelser på, at tillæg af mirtazapin til behandlingen med en serotoningenoptagshæmmer (SSRI) eller serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer (SNRI) er et effektivt behandlingstiltag.

I studiet blev der inkluderet 480 personer med depression fra 106 almene praksis centre i Storbritannien.

"Det var vigtigt at undersøge [emnet] i den primære sektor, hvor denne kombination af antidepressiva anvendes med tiltagende hyppighed", skriver forfatteren.

Alle deltagere led af depression på trods af behandling med en SSRI eller SNRI i mindst 6 uger. De blev randomiseret til enten mirtazapin (15-30 mg dagligt) eller placebo.

Efter 12 uger oplevede patienterne, der fik mirtazapin, en lindring i symptomerne, der svarede til et fald på Beck Depression Inventory (BDI-2) fra 31,5 til 18,0. Dette var dog ikke signifikant bedre end den lindring, som patienterne i kontrolgruppen oplevede (fald på BDI-2 fra 30,6 til 19,7).

I mirtazapin-gruppen var der 46 patienter, der stoppede med at tage medicin på grund af bivirkninger, mod 9 i placebogruppen.

"Vi kan ikke anbefale tillæg af mirtazapin som et rutinemæssigt tiltag i almen praksis hos patienter, der fortsat er deprimerede på trods af behandling med SSRI eller SNRI", konkluderer forskerne.


Redaktør