Tilpasset kognitiv terapi er bedre end konventionel kognitiv terapi mod angst hos børn med autisme

​En form for kognitiv terapi mod angst, som inddrager fokus på social kommunikation og vanskeligheder ved selvregulering hos børn med autisme, er bedre end konventionel kognitiv terapi, og begge er mere effektive end vanlig behandling.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Jeffrey Wood, fra University of California, Los Angeles, forekommer angst hyppigt hos børn med autisme, og den er associeret med yderligere funktionsnedsættelse end den, der allerede er til stede på grund af autisme.

"Mange mindre randomiserede undersøgelser tyder på, at kognitiv terapi kan være gavnligt for børn med autisme og angst", skriver forfatteren. Men ifølge ham er der ingen behandling som kan betragtes som effektiv eller veletableret for denne patientgruppe.

I studiet rekrutterede forskerne 167 patienter fra tre universitetscentre. Deltagerne blev randomiseret til enten vanlig behandling (treatment as usual), standard kognitiv terapi mod angst eller tilpasset kognitiv terapi mod angst hos børn med autisme.

Standard kognitiv terapi mod angst bestod af 16 ugentlige sessioner.

Det tilpassede terapiprogram bestod også af 16 sessioner, men de var længere og med deltagelse af forældrene. Udover de samme tiltag som ved konventionel kognitiv terapi inkluderede dette program målrettede tiltag, blandt andet opmærksomhed og handling i forhold til børnenes adfærdsvanskeligheder og anvendelse af børnenes særinteresser som et middel til at få dem engageret i øvrige tiltag.

Det primære effektmål var bedring på Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS; score fra 0 til 5, hvor 5 svarer til sværere symptomer). Vurdering blev foretaget af blindede raters.

Efter de 16 ugers behandlingsperiode oplevede børn der fik den tilpassede kognitive terapi en signifikant større lindring i symptomerne på PARS (fra 3,43 til 2,13) i forhold til de børn, der fik konventionel terapi (fra 3,47 til 2,43) eller treatment as usual (fra 3,28 til 2,93).

Forskerne betragtede en reduktion på 35% på PARS som klinisk relevant. I interventionsgruppen oplevede 53% af børnene en klinisk relevant lindring af symptomerne, signifikant mere end de 37,9% i konventionel kognitiv terapigruppen.


Redaktør