​​​

To antipsykotika associeres med forværring af obsessiv-kompulsive symptomer

​Behandling med antipsykotika med stærk antiserotonerg effekt er associeret med forværring af obsessive-kompulsive symptomer hos patienter med skizofreni. Forskere foreslår en vurdering af symptomerne inden start af behandling med især to antipsykotika.

Konklusionerne fremgår af en artikel publiceret i Psychological Medicine.

Ifølge Mathias Zink, fra Central Institute of Mental Health, i Mannheim, Tyskland, har der længe været mistanke om, at den antiserotonerge virkning af nogle antipsykotika kan inducere obsessive-kompulsive symptomer, men der er utilstrækkelige data om emnet.

"Vores studie er det første, der vurderede komorbide obsessive-kompulsive symptomer hos patienter i antipsykotisk monoterapi [...], som blev inddelt ifølge den farmakologiske profil af medikamenterne", skriver han.

I undersøgelsen blev der rekrutteret 70 patienter med skizofreni. De blev inddelt i to grupper: dem der fik clozapin eller olanzapin (dvs., antipsykotika med stærk antiserotonerg virkning) og dem der fik amisulprid eller aripiprazol (hovedsagligt antidopaminerge hhv. dopaminerge/serotonerge partiel agonist).

De patienter, som fik clozapin eller olanzapin havde signifikant flere obsessive-kompulsive symptomer målt ved hjælp af Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (YBOCS) end de patienter, som var i behandling med amisulprid eller aripiprazol.

I alt havde 71,8% af de patienter, som fik clozapin eller olanzapin en score over 8 på YBOCS, signifikant flere end de 9,7% i gruppen med amisulprid eller aripiprazol.

Over halvdelen af patienterne med obsessive-kompulsive symptomer i clozapin/olanzapin-gruppen havde klinisk relevante obsessive-kompulsive symptomer (YBOCS ≥ 16).

"Disse symptomer er associeret med den antiserotonerge virkning af antipsykotika, men årsagssammenhængen bør demonstreres ved longitudinelle studier", skriver forfatterne.

Alligevel anbefaler de, at man vurderer patienterne inden behandling med et antiserotonergt antipsykotikum.

Redaktør