​​

To former for kognitiv terapi kan være lige effektive ved behandling af PTSD

​Prolongued exposure therapy (forlænget eksponeringsterapi) og cognitive processing therapy (kognitiv processeringsterapi) synes at være lige effektive ved behandling af PTSD under indlæggelse.

Konklusionen er fra et observationelt studie publiceret i Psychological Medicine.

Ifølge førsteforfatteren Lauren Sippel, fra VA Connecticut Healthcare System, West Haven, Connecticut, er både kognitiv processeringsterapi (CPT) og forlænget eksponeringsterapi (PE) førstevalgsbehandlinger ved PTSD.

"Der har kun været få direkte sammenligninger af CPT og PE til vurdering af deres effektivitet, og ingen af disse sammenligninger har vurderet effekten hos krigsveteraner, som modtager behandling i hjemmet", skriver forfatteren.

I USA var der i 2020 registreret cirka 700.000 krigsveteraner med PTSD. Mange af dem kan ikke modtage behandling i ambulant regi på grund af symptomernes sværhedsgrad, nedsat funktionsniveau eller sociale problemer. Der er derfor 46 centre i landet, som tilbyder indlæggelse med et specialiseret behandlingstilbud.

I studiet blev der indsamlet data fra 1.130 deltagere med PTSD, som fik behandling i et af disse centre mellem 2018 og 2020. De modtog enten CPT (n = 832) eller PE (n = 297) i seks til otte uger. De var i gennemsnit 45 år gamle, og 14% var kvinder.

Sværhedsgraden af PTSD-symptomerne blev vurderet ved behandlingsstart, ved udskrivelse samt henholdsvis fire og tolv måneder efter behandlingsstart, ved hjælp af PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5).

Deltagerne i begge behandlingsgrupper oplevede en signifikant reduktion ved vurderingen efter tolv måneder, uden statistiske forskelle grupperne imellem (CPT: Cohen's d = 1,41 95% CI 1,06-1-78 og PE: Cohen's d = 1,51 95% CI 1,10-1,92).

Forskerne konkluderer, at disse og tidligere resultater peger på, at begge behandlingsmodaliteter er lige effektive, og at patientens præference bør inddrages ved valg af behandling. 


Redaktør