To modaliteter af psykoterapi er effektive ved PTSD hos patienter med psykose

​Forlænget eksponeringsterapi og EMDR (Eye movement Desensitization and Reprocessing) er effektivt til behandling af posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos personer, der samtidig har en livslang psykotisk lidelse – såsom skizofreni og skizoaffektiv psykose. Behandlingerne er sikre og effekten varer mindst seks måneder. ​

Konklusionerne er fra en randomiseret, kontrolleret og enkeltblindet undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry.


​Ifølge førsteforfatteren David van den Berg, fra Parnassia Psychiatric Institute, i Den Haag, Holland, har hver ottende patient med en psykotisk lidelse PTSD. "Men klinikere synes at være tilbageholdende med at behandle PTSD hos personer med psykose [… og] psykose er et eksklusionskriterium i de fleste studier", skriver han.


I studiet blev der rekrutteret 155 patienter med PTSD. De fleste (90%) havde skizofreni eller skizoaffektiv psykose.


Patienterne blev randomiseret til enten forlænget eksponeringsterapi, EMDR eller kontrol (venteliste). Patienterne i interventionsgrupperne modtog 8 ugentlige sessioner à 90 minutter. Diagnoserne og sværhedsgraden af symptomerne blev vurderet ved hjælp af kendte validerede instrumenter.

 

De fleste deltagere havde haft flere traumaoplevelser i barndommen. Kun 5% havde alene haft en traumaoplevelse i voksenalderen uden betydelige barndomstraumer.

 

Efter behandlingen opfyldte 57% af patienterne i eksponeringsterapi-gruppen ikke længere PTSD-diagnosen. Det samme skete hos 60% af patienterne behandlet med EMDR. Begge tal er signifikant højere end de 28% i kontrolgruppen.

 

Patienterne i eksponeringsterapi-gruppen havde også en signifikant højere chance for at opnå fuld remission af PTSD-symptomerne (28%) i forhold til dem i kontrolgruppen (6,4%). Effekten af EMDR nåede her ikke statistisk signifikans.

 

Der var ingen forskel på bivirkninger grupperne imellem.

 

Behandlingseffekten varede ved efter seks måneder.

 

Forfatterne vurderer, at resultaterne trodser den udbredte – og ikke evidensbaserede – opfattelse af, at målrettet behandling af PTSD kan medføre forværring af tilstanden i denne patientgruppe.

 

"Der er ingen grund til at ekskludere disse patienter fra effektiv traumebehandling", konkluderer de.

Redaktør