​​​

To timers terapi lindrer søvnløshed i seks måneder

To terapisessioner og to telefonopringninger – af en sammenlagt varighed på to timer – er nok til behandling af søvnløshed hos ældre. Interventionen virker, selv når insomni er sekundær til kroniske sygdomme, og virkningen varer i mindst seks måneder.

Konklusionerne stammer fra en randomiseret undersøgelse publiceret i Archives of Internal Medicine.

Ifølge førsteforfatteren Daniel Buysse, fra University of Pittsburgh, USA, er kognitiv terapi effektiv til behandling af insomni, men ikke meget anvendt på grund af ressourcebegrænsninger – fx af tid eller tilgængelighed af trænede terapeuter.

I studiet blev en ultrakort terapiform vurderet. Terapien blev udført af en person uden hverken psykoterapeutisk erfaring eller kendskab til søvnmedicin.

Der blev inkluderet 79 voksne (gennemsnitsalder: 72 år), som blev rekrutteret via annoncer eller en almen praksis. Alle havde kronisk insomni. Komorbiditeter og brug af benzodiazepiner var ikke eksklusionskriterier.

Deltagerne blev randomiseret til at få tilbudt kort tids kognitiv terapi mod insomni (engelsk betegnelse: BBTI) eller brochurer om behandling og vejledning mod insomni.

BBTI var baseret på én session af 50 minutter, efterfulgt to uger senere af en anden på 30 minutter; opfølgningen bestod af to telefoniske samtaler på 20 minutter efter to hhv. tre uger.

Terapiens indhold omfattede følgende emner: 1) at nedsætte tiden tilbragt i sengen; 2) at stå op hver dag på samme tidspunkt, uanset søvnens varighed; 3) at gå i seng kun når man er søvnig; og 4) at undgå at ligge vågen i sengen.

Kontrolgruppen fik udleveret brochurer, hvis indhold havde meget tilfælles med terapiens indhold, dog uden individualiserede vejledninger. Kontrolpersonerne blev også kontaktet telefonisk for at motivere dem til at fortsætte i undersøgelsen.

Alle interventionerne blev udført af den samme sygeplejerske.

Efter fire uger, led 55% af de patienter, som fik BBTI, ikke længere af søvnløshed (remission), mod 13% af kontrolpersonerne (p <>

Andelen af patienter, der havde en respons, ifølge validerede skalaer, var ligeledes højere i interventionsgruppen (67% vs. 25%; p <>

Efter seks måneder var interventionens virkning fortsat signifikant bedre.

Forskerne udregnede, at man skal behandle to personer mod søvnløshed for at opnå én remission (number needed to treat = 2,4).

Søvnapnø og brug af hypnotika eller antidepressiva påvirkede ikke resultaterne.

Der var ingen bivirkninger.

”Der foreligger mere og mere evidens for, at kognitiv terapi er effektiv både ved primær insomni og søvnløshed forbundet med komplekse sygdomme, såsom psykiske sygdomme, kroniske smerter og cancer”, skriver Thomas Neylan, fra University of California, San Francisco i en leder.

Ifølge ham bør resultaterne hjælpe med til, at fjerne forhindringerne mod en bred anvendelse af kognitiv terapi mod søvnløshed.

Redaktør