​​​

To ugers opmærksomhedstræning forebygger depression

En computerbaseret metode får patienter med risiko for depression til at være mindre fokuseret på negative reaktioner. Ifølge forfatterne er der tale om den første ”kognitive vaccine” mod sygdommen.

Resultaterne stammer fra en randomiseret undersøgelse der blev publiceret i Biological Psychiatry.​

Ifølge forfatteren Catherine Harmer, fra University of Oxford, Oxford, Storbritannien, har deprimerede patienter en tendens til at fokusere, tolke og huske information på en negativ måde. ​​​

”Der er evidens for, at negativ opmærksomhedsbias er associeret med [...] risiko for depression”, skriver hun. ​

I studiet blev der rekrutteret 61 patienter med tilbagevendende depression. Alle var i remission. ​​

De blev randomiseret til enten et aktivt træningsprogram kaldet attentional bias modification (ABM) eller et placebo computerprogram.​

ABM bestod i, at patienterne skulle indikere, hvor mange punkter, de så på skærmen. Punkterne blev vist sammen med ansigter eller ord med enten positive, negative eller neutrale følelsesmæssige udtryk.​​

Rationalet bag ABM er, at hvis punkterne altid vises sammen med de positive ansigter eller ord, bliver patienten vænnet til at fokusere på positive stimuli. ​

Patienterne blev trænet i ABM i to uger.​​

En måned efter ABM-behandlingen oplevede de patienter, der fik aktiv ansigtsbaseret ABM, en signifikant større reduktion i depressive restsymptomer målt ved hjælp af Beck Depression Inventory, i forhold til de patienter, der fik placebo-behandlingen. ABM baseret på ord havde ingen signifikant virkning på de depressive symptomer.​

Ansigtsbaseret ABM havde også en signifikant effekt på cortisol målingerne foretaget om morgenen – en anden kendt markør for depression.

Ifølge forfatterne tyder resultaterne på, at ABM kan anvendes som en ”kognitiv vaccine” mod depression.

Redaktør