​​​

Topiramat reducerer kokain misbrug

Topiramat nedsætter forbruget af kokain hos personer, som er afhængige af kokain. Det er første gang, at en medicinsk behandling har vist sig effektiv mod denne afhængighedsform, konkluderer forfatterne af en randomiseret og placebokontrolleret undersøgelse.

Resultaterne blev publiceret i JAMA Psychiatry.

Bankole Johnson, fra University of Virginia, i Charlottesville, USA, og kollegaer valgte at teste topiramat, idet stoffet er både en glutamatreceptor antagonist og en GABA agonist.

I studiet blev der rekrutteret 140 patienter med kokainmisbrug. I gennemsnit brugte de kokain 40% af ugens dage.

De blev derefter randomiseret til at modtage placebo eller 50 mg topiramat dagligt, med stigende doser til op til 300 mg dagligt. Alle fik derudover kognitiv terapi en gang om ugen.

Efter 12 ugers behandling steg andelen af kokainfri dage i interventionsgruppen med 13%, signifikant mere end de 5% i kontrolgruppen.

Topiramat var også bedre end placebo til at øge chancen for negativ urintest for kokain.

Andre effektmål såsom mindre craving og bedre funktionsniveau var også bedre blandt patienterne i topiramatgruppen.

”Før den nuværende undersøgelse var der ingen medicin, der havde vist sig en effektiv behandling mod kokainafhængighed”, skriver forfatterne.
​​​​

Redaktør