​​

Transdermal asenapin reducerer fjendtlighed ved skizofreni

​Plaster med antipsykotikummet asenapin reducerer fjendtlighed hos patienter med skizofreni. Behandlingen kan have en specifik effekt mod fjendtlighed, som ikke kan forklares af den overordnede antipsykotiske effekt eller effekten på sedation eller akatisi. 

​Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.
 
I artiklen gennemførte førsteforfatteren Leslie Citrome, fra New York Medical College i Valhalla, og kollegaer en post hoc analyse af data fra en allerede publiceret og randomiseret undersøgelse, der viste, at transdermal asenapin er effektiv til behandling af psykotiske symptomer.
 
I nuværende post hoc analyse (som per definition begrænser styrken af konklusionerne) undersøgte forskerne om transdermal asenapin har en specifik effekt mod aggressivitet.
 
”Patienter med skizofreni kan have symptomer på fjendtlighed”, skriver forfatteren. ”Fjendtlighed kan defineres som en underliggende negativ indstilling over for situationer og andre mennesker […] og selvom ikke alle patienter med fjendtlighed er agiterede, aggressive eller voldelige kan deres interpersonelle interaktioner påvirkes negativt af det”.
 
I analysen undersøgte forskerne data fra 442 indlagte patienter, som var blevet randomiseret til enten transdermal asenapin 3,8 mg i døgnet, 7,6 mg i døgnet eller placebo.
 
Patienterne var i gennemsnit 42 år gamle, og alle havde fået målt fjendtlighed ved en valideret skala.
 
Efter 6 uger havde de patienter, som fik asenapin (uanset dosis) en lavere fjendtlighed i forhold til dem, der fik placebo.
 
Efter at forskerne tog højde for effekten på sedation og akatisi, mistede effekten af den lavere dosis asenapin den statistiske signifikans, mens effekten efter den højere dosis forblev statistisk signifikant.
 
Forskerne konkluderer, at effekten af asenapin på fjendtlighed ikke er en følge af bivirkninger som sedation eller akatisi, og at der således kan være en specifik effekt på fjendtlighed.​​​
Redaktør