Transplantation af tarmbakterier lindrer autisme symptomer

​I et åbent forsøg havde halvdelen af børn og unge med autisme, som fik behandling med tarmbakterier i 10 uger, ikke længere tilstrækkelige symptomer til en autismediagnose efter to år. Forskerne advarer dog om, at forsøget ikke er blindet og placebo-kontrolleret.

Resultaterne blev publiceret i Scientific Reports.

Ifølge første-forfatteren Dae-Wook Kang, fra Arizona State University, i Tempe, USA, er det velkendt, at personer med autisme spektrum forstyrrelse har en abnorm sammensætning af tarmbakterier.

"Derudover er der flere undersøgelser med mus, der har vist, at tarmbakterier kan påvirke dyrenes adfærd via de nerveforbindelser, der findes mellem tarm og hjernen", skriver forfatteren.

I nuværende undersøgelse har forskerne fulgt op på 18 børn og unge, som for 2 år siden fik en 10 ugers behandling med tarmbakterier.

Da de fik behandlingen, var de mellem 7 og 17 år gamle. Alle havde autisme og havde samtidig haft kroniske tarmproblemer, såsom tendens til forstoppelse eller diarre, siden tidligt i barndommen.

Behandlingen bestod blandt andet af et dagligt indtag af en kombination af bakterierne (blandet i mælk eller juice) i 8 uger.

I en tidligere publiceret artikel viste forskerne, at patienternes tarmgener 10 uger efter behandlingen var reduceret med 80%. De fandt også, at sammensætningen af deres tarmbakterier havde ændret sig, så den mere lignede den sammensætning, der findes i tarmen på personer uden autisme. Vigtigst var dog, at de fandt en signifikant reduktion i symptomerne på autisme, målt ved hjælp af en række validerede scoringsinstrumenter.

I nuværende opfølgning indsamlede forskerne data fra alle 18 deltagere.

Forskerne fandt, at den bedring, som var blevet observeret på tarmsymptomerne, ikke aftog, og at den øgede diversitet i sammensætningen af tarmbakterier forblev tilstede.

I forhold til lindringen af autismesymptomerne fandt forskerne, at bedringen var endnu mere udtalt efter to år.

Et af instrumenterne til vurdering af autismesymptomer var Childhood Autism Rating Scale (CARS). I forhold til CARS-scores inden behandlingen, var den gennemsnitlige CARS-score 10 uger efter behandlingen 23% lavere, og nu 2 år efter behandlingen var CARS-scores 47% lavere.

Inden behandlingen havde 83% af patienterne en svær grad af autisme, mens den andel nu var faldet til 17%. Næsten halvdelen (44%) af patienterne havde nu en score, der var lavere end grænsen for, at autismediagnosen var opfyldt.

Forskerne mener, at personer med autisme og uden tarmproblemer også vil kunne profitere af behandlingen, idet den abnorme sammensætning af tarmbakterier også er set hos personer med autisme og uden tarmproblemer.

De konkluderer, at en randomiseret undersøgelse er nødvendig for at demonstrere, at behandlingen virker.


Redaktør