Traumafokuseret terapi til børn virker i den kliniske hverdag

​​​Traumafokuseret kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandling mod posttraumatiske stresssymptomer hos børn og unge. Konklusionen er fra en randomiseret undersøgelse, der testede interventionen under almindelige hverdagsvilkår.

Resultaterne blev publiceret i Psychoterapy and Psychosomatics.

Ifølge førsteforfatteren Lutz Goldbeck, fra University of Ulm, Tyskland, er der tidligere publiceret 11 randomiserede undersøgelser, der viste, at traumafokuseret terapi er virksom hos børn og unge, men også at de har en række metodologiske problemer.

Derudover, skriver forfatteren, blev de fleste undersøgelser gennemført i specialiserede klinikker og inkluderede ikke sårbare børn med komorbiditet eller børn med flere traumatiske oplevelser.

"De blev sjældent gennemført af forskere, der var uafhængige af dem, der udviklede behandlingerne", tilføjer forfatteren.

I det aktuelle studie blev der rekrutteret 159 børn og unge fra otte centre. Inklusionskriterierne var få: alder mellem 7 og 17 år; posttraumatiske stresssymptomer hvis sværhedsgrad var mindst 35 på skalaen Clinician-Administered PTSD Scale for Children and Adolescents (CAPS-CA); og en pårørende, der kunne deltage i studiet.

Deltagerne blev randomiseret til enten 12 sessioner traumafokuseret terapi eller venteliste.

Efter fire måneder oplevede de børn, der fik traumafokuseret terapi en reduktion i CAPS-CA fra 59 til 32, hvilket svarer til en signifikant større lindring af symptomerne, end hos dem, der var på venteliste (reduktion fra 57 til 43).

De yngste patienter samt dem, der havde færre komorbiditeter, havde den største gavn af behandlingen.

Bortset fra livskvalitet, hvor der ikke var signifikant forskel på de to grupper, oplevede de børn, der fik terapi bedring i alle de sekundære effektmål, der inkluderede overordnet klinisk vurdering, kognition, selvrapporteret og pårørende rapporteret symptomniveau samt depressions- og angstsymptomer.

Redaktør