Tre faktorer øger risikoen for tilbagefald efter ophør af antipsykotisk behandling

​Hvis en patient opnår remission af skizofrenisymptomer efter det første års antipsykotiske behandling, bør man overveje at fortsætte med behandlingen – remission er en af de tre faktorer, der indikerer øget risiko for tilbag​efald ved ophør af den antipsykotiske behandling.  

Konklusionen er fra en artikel publiceret i Schizophrenia Research.

Ifølge førsteforfatteren Wolfgang Gaebel, fra Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Tyskland, har flere randomiserede kontrollerede undersøgelser vist, at seponering af faste antipsykotika og iværksættelse af fokuseret intermitterende behandling (monitorering af symptomerne og hurtig farmakologisk intervention) er associeret med højere risiko for tilbagefald.

"Men cirka halvdelen af patienterne forbliver stabile under den intermitterende behandling", skriver han.

I studiet analyserede forfatterne data fra en undersøgelse publiceret i 2011, hvor patienter blev randomiseret – efter et års behandling – til enten ophør af fast antipsykotisk behandling og iværksættelse af intermitterende behandling eller fortsat fast behandling.

Forfatterne analyserede data fra 19 patienter, der var blevet randomiseret til ophør af den faste behandling. Cirka halvdelen (53%) oplevede en forværring.

Ved regressionsanalyse identificerede forfatterne tre faktorer, der kunne indikere forværring efter ophør af behandlingen.

De patienter, der oplevede en forværring havde mildere symptomer målt ved hjælp af Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) ved randomiseringen end dem, der forblev stabile uden forværring (positiv score: 7,0 vs. 7,9).

Derudover havde de patienter, der opnåede en længerevarende remission af symptomerne under den faste behandling, også en signifikant øget risiko for tilbagefald efter skift til intermitterende behandling.

Endelig havde de patienter, der oplevede en forværring af symptomerne – dog uden at der var tale om et decideret tilbagefald – under den faste behandling, også øget risiko for tilbagefald ved senere intermitterende behandling.

"Lægerne bør tilråde [...disse patienter] at forblive i fast antipsykotisk behandling", konkluderer forskerne. 

Redaktør