​​​​​​

Tricykliske antidepressiva kan behandle ADHD hos børn og unge

De tricykliske antidepressiva (TCA) og især desipramin er effektive ved behandling af forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed (ADHD) hos børn og unge – i det mindste på kort sigt. Der kan dog være kardiovaskulære bivirkninger, og præparaterne bør betragtes som tredjevalgsbehandlinger.

Konklusionerne er fra en gennemgang af litteraturen og en metaanalyse publiceret i Cochrane Database of Systematic Reviews.​

Ifølge førsteforfatteren John Otasowie, fra Worcestershire Health and Care NHS Trust, Worcester, Storbritannien, kan TCA’er være vigtige alternativer eller adjuverende behandlinger til første- og andenvalgspræparater – såsom psykostimulantia, atomoxetin og alfaagonister (som clonidin).​​​

TCA’er kan ifølge forfatteren komme på tale når patienten ikke responderer på førstevalgspræparater, eller hvis der er bekymringer omkring misbrugspotentialet.​​

I analysen identificerede forskerne seks randomiserede undersøgelser med i alt 216 deltagere. Fem undersøgelser sammenlignede desipramin (den aktive metabolit af imipramin) med placebo, og en undersøgelse sammenlignede nortriptylin med placebo.​​

Alle undersøgelserne varede mellem to og seks uger.​​

TCA var bedre end placebo til behandling af ADHDs kernesymptomer, således at andelen af deltagerne, der fik tilstrækkelig respons var signifikant højere blandt dem, der fik TCA i forhold til dem, der fik placebo (odds ratio:18,5; 95% CI: 6.29 - 54.39). Resultatet gælder for både desipramin og nortriptylin. Number needed to treat (NNT) var 2.​

Effektmålene blev vurderet af både forældre, lærere og klinikere.​​

Der var ingen forskel på risikoen for behandlingsophør grupperne i mellem.​

Forfatterne identificerede ingen alvorlige bivirkninger associeret til TCA, men de fandt lette stigninger i det diastoliske blodtryk og hjertefrekvens.​

”Effekten på ​det kardiovaskulære system er et vigtigt klinisk problem”, skriver de.​

De konkluderer, at TCA’er kan betragtes som tredjevalgspræparater til behandling af ADHD hos børn og unge, efter de velafprøvede psykostimulantia og de ikke-stimulerende behandlinger (atomoxetin og alfaagonister).

Redaktør