​​​

Tricykliske antidepressiva virker hos alkoholmisbrugere

Antidepressiva – og især de tricykliske – bør være en førstevalgsterapi hos personer med depression og misbrug af alkohol. Ifølge en ny metaanalyse er der god evidens for tre præparater, som virker selv under et aktivt misbrug af alkohol.

Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

”Det anbefales ofte, at depressionen hos personer med alkoholmisbrug først bør behandles efter patienterne har været afholdende i mindst fire uger”, skriver førsteforfatteren Nadia Iovieno, fra Harvard Medical School, i Boston.

I metaanalysen blev der analyseret 325 sammenligninger mellem et antidepressivum og placebo i 203 kontrollerede undersøgelser med i alt 46.820 patienter med depression eller dystymi. 12 af sammenligningerne var fra undersøgelser med personer med alkohol misbrug (891 patienter).

Generelt var de antidepressive præparater mere effektive end placebo hos personer med depression og alkoholmisbrug (responsrate på 57,8% vs. 47,1%; risk ratio: 1,3; p = 0,021). Number needed to treat (NNT) var 9.

Den signifikante association skyldes effekten af især nefazodon (ikke markedsført i Danmark) og de tricykliske antidepressiva desipramin (ej heller tilgængelig i Danmark) og imipramin.

Når de selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) blev analyseret separat, mistede forskellen den statistiske signifikans. På den anden side virkede SSRI-præparaterne – som forventet – hos personer med depression uden alkohol misbrug.

Forskerne fandt heller ikke nogen signifikant effekt af adjuverende psykoterapi – uanset om patienterne havde et aktivt misbrug eller havde været afholdende i perioden op til undersøgelsen.

Den antidepressive virkning blev målt med tre skalaer: Hamilton Depression Rating Scale, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale og Clinical Global Impressions – Improvement of Illness Scale.

Til sidste undersøgte forskerne om behandlingen af depression havde nogen virkning på selve alkoholmisbruget. ”Vi fandt, at behandlingen med antidepressiva ikke resulterede i mere afholdenhed end behandling med placebo”, konkluderede de.

Redaktør