Udskrivningsaftaler er de eneste tiltag, der reducerer antallet af tvangsindlæggelser

​De mest lovende psykosociale interventioner til at forebygge tvangsindlæggelser er udskrivningsaftaler eller tilsvarende tiltag. Det er hovedkonklusionen fra en systematisk gennemgang af litteraturen samt metaanalyser. Resultaterne er dog baseret på heterogene studier, og forfatterne peger på behov for mere forskning i emnet.

​​Resultaterne blev publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Mark de Jong, fra Yulius Mental Health, Barendrecht, Holland, er der en tendens til stigning i antal tvangsindlæggelser i mange vestlige lande. "Der er et akut behov for reduktion af tvangsindlæggelser", skriver han.

I artiklen identificerede forfatterne 13 randomiserede undersøgelser, der vurderede interventioner til at nedbringe antallet af tvangsindlæggelser af voksne psykiatriske patienter. Undersøgelserne inkluderede i alt ca. 3.000 patienter.

Forfatterne identificerede 4 typer interventioner: Forudgående aftaler ("advance statements"), med flere variationer, fra udskrivningsaftaler til kriseplaner eller planer, der er bestemt af patienterne selv; ambulant tvangsbehandling; øget compliancetiltag (for eksempel betaling for at tage medicin); og behandlingsaugmentation, hvor der anvendes ekstra tiltag, som for eksempel akutte kriseteams.

Den eneste inkluderede danske undersøgelse var i den sidste gruppe af interventioner: en randomiseret undersøgelse med integreret behandling (OPUS) vs. standard behandling.

Metanalyserne viste, at de forudgående aftaler var den eneste gruppe interventioner, der havde en signifikant effekt på reduktionen af tvangsindlæggelser. Med en reduktion på 23% vurderede forfatterne, at reduktionen var klinisk relevant.

Selv i denne gruppe gav 3 ud af 4 undersøgelser negative resultater, men en undersøgelse fra 2004 trak det overordnede resultat i den positive retning.

I en ledsagende kommentar skriver Graham Thornicroft, fra Institute of Psychiatry, London, at forudgående aftaler har mange barrierer, men at de dog langsomt er ved at blive anerkendt.

Både forfatterne og kommentatoren vurderer, at der er behov for mere forskning i disse tiltag.

Redaktør