​​​

Ugens forskningsresumé: Ginkgo biloba er effektivt mod tardiv dyskinesi

Behandling med ginkgo biloba reducerer intensiteten af bevægelsesforstyrrelser, der er relaterede til tardiv dyskinesi. Forfatterne til denne randomiserede og dobbeltblindede undersøgelse forklarer den mulige virkningsmekanisme.

Resultaterne blev publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Ifølge forfatteren Dong-Feng Zhou, fra Peking University, i Beijing, Kina, har prækliniske undersøgelser vist, at antioxidanter lindrer antipsykotikainducerede bevægelsesforstyrrelser i rotter.

I studiet blev 157 personer med skizofreni randomiseret til enten ginkgo biloba eller placebo i 12 uger. Forskerne anvendte et standardiseret ekstrakt af ginkgo biloba (EGb-761) i en fast daglig dosis (240 mg).

Bevægelsesforstyrrelserne blev målt ved hjælp af de første syv punkter på den validerede skala Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS), hvor hvert punkt kan rates fra 0 (ingen forstyrrelse) til 4 (svære forstyrrelser).

I perioden blev behandlingen med ginkgo biloba associeret med en signifikant reduktion i AIMS-rating i forhold til placebo-behandling (fald på 2,13 scoringspoints vs. øgning på 0,10; p <>

Endvidere havde signifikant flere patienter i interventionsgruppen en respons (reduktion på mindst 30% på AIMS) i forhold til kontrolgruppen (51,3% vs. 5,1%).

Behandling med antipsykotika påvirkede ikke resultaterne.

Der var ingen signifikant forskel på ændringer i psykopatologi (målt ved Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS) eller bivirkninger (Udvalg for Kliniske Undersøgelser, UKU),

Ifølge forfatterne kan antipsykotikas blokering af dopaminreceptorer føre til øget dopaminmetabolisme, hvilket kan være forbundet med dannelse af frie radikaler. Ginkgo biloba, der har en vigtig antioxidantvirkning, kan reducere koncentrationen af frie radikaler.

Redaktør