​​​

Ugens forskningsresumé: Mere end 800 mg quetiapin dagligt øger ikke symptomlindring

Behandling af patienter med skizofreni eller skizoaffektiv sindslidelse med 1.200 mg dagligt er ikke mere effektivt end behandling med 800 mg dagligt. Den højere dosering er associeret med højere forekomst af nogle – men ikke alle – bivirkninger.

Konklusionerne er fra en randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret undersøgelse publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren William Honer, fra Mental Health and Addictions Research Institute, i Vancouver, Canada, bliver quetiapin tit anvendt i doser, der er højere end den anbefalede eller godkendte maksimale dosering.

I studiet deltog 131 patienter med skizofreni eller skizoaffektiv sindslidelse. De blev rekrutteret fra 19 behandlingscentre. Alle havde persisterende symptomer (score mellem 70 og 110 på Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS) på trods af tidligere behandling.

Patienterne blev sat i behandling med 800 mg quetiapin dagligt i fire uger. Derefter blev de randomiseret til yderligere 400 mg quetiapin dagligt eller placebo.

Efter otte uger fandt forskerne ingen forskel på ekstrapyramidale bivirkninger (primært effektmål) grupperne imellem. Bivirkningerne blev målt ved hjælp af forskellige validerede skalaer (Simpson-Angus Scale, Barnes Akathisia Rating Scale og Abnormal Involuntary Movement Scale [AIMS]).

Der var heller ingen forskel på symptomlindring.

Patienterne med den høje dosering tog signifikant mere på i vægt end kontrolpatienterne (forskel på 1,3 kg).

”Resultaterne viser ingen fordel ved brug af højere doser quetiapin”, konkluderer forfatterne.

Studiet blev finansieret af AstraZeneca.
​​

Redaktør