​​​

Ugens forskningsresumé : Osteoporosemiddel lindrer skizofrenisymptomer

Adjuverende behandling med raloxifen – et præparat til forebyggelse af osteoporose – er eff​ektiv mod skizofrenisymptomer hos postmenopausale kvinder.

Det konkluderer en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Førsteforfatteren Judith Usall, fra Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i Barcelona, forklarer, at en række epidemiologiske data tyder på, at østrogener kan have en beskyttende effekt mod skizofreni hos kvinder. Det er også kendt, at østrogener påvirker det dopaminerge system i hjernen.

Hun peger dog på, at langtidsbehandling med østrogener er associeret med bl.a. risiko for brystcancer.

Raloxifen er en selective estrogen receptor modulator (SERM) og har østrogeneffekt på knogler og antiøstrogeneffekter på endometrium og mammavæv.

I studiet blev der rekrutteret 33 postmenopausale kvinder med skizofreni. De havde alle været i stabil antipsykotisk behandling i mindst en måned.

De blev randomiseret til enten adjuverende raloxifen (60 mg dagligt) eller placebo.

Efter 12 ugers behandling blev raloxifen associeret med større lindring af symptomer end placebo. I raloxifengruppen blev der observeret et fald på Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) på 6,85 (fra 62,64 før studiestart), mens der i kontrolgruppen skete en stigning på 0,62 (p = 0,009).

På samme måde var der en signifikant bedre lindring på underskalaer af positive henholdsvis negative symptomer.

Der var ingen signifikante forskelle på bivirkninger, som blev målt ved hjælp af to validerede skalaer.

”Hvis større og længere studier bekræfter og udvider vores positive resultater vil man kunne anbefale raloxifen til postmenopausale kvinder med skizofreni”, konkluderer forfatterne.

Redaktør