​​​

Ugens forskningsresume : Ekspertpanel redefinerer malignt neuroleptikasyndrom

En konsensusartikel fra et internationalt ekspertpanel identificerede de otte vigtigste kriterier for malignt neuroleptikasyndrom (MNS), deres relative betydning samt kritiske værdier.

Artiklen blev publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Ifølge Ronald Gurrera, fra Harvard Medical School, i Boston, findes der en række kriteriesæt til diagnosticering af MNS, men overensstemmelsen blandt selv de mest anvendte kriteriegrupper er beskeden.

For at udarbejde konsensuskriterierne blev der rekrutteret psykiatere, der arbejder og forsker i MNS samt repræsentanter fra andre specialistselskaber (neurologi, akut medicin og anæstesi). Psykiaterne blev rekrutteret via Neuroleptic Malignant Syndrome Information Service (http://www.nmsis.org).

Konsensuspanelet bestod af i alt 17 specialister, og konsensusprocessen tog otte måneder.

Ud fra en initialliste med 64 kriterier blev gruppen enig om de otte følgende kriterier (de vigtigste først):

1. Eksponering for dopaminantagonisme (eller seponering af dopaminagonister) i de forudgående 72 timer;

2. Hypertermi (> 38 celsiusgrader);

3. Rigiditet;

4. Bevidsthedsændringer (nedsat eller svingende bevidsthed);

5. Forhøjelse af kreatinkinase (mindst fire gange den øvre normalintervalgrænse);

6. Sympatisk systemlabilitet, med mindst to af følgende:
a. blodtryksforhøjelse (≥ 25% stigning);
b. blodtryksfluktuation (ændring i diastolisk tryk ≥ 20 mmHg eller ændring i systolisk tryk ≥ 25 mmHg i de forudgående 24 timer);
c. svedtendens;
d. urininkontinens;

7. Hypermetabolisme i form af takykardi (≥ 25% stigning) OG takypnø (≥ 50% stigning);

8. Udelukkelse af andre årsager (især infektiøse, toksiske, metaboliske og neurologiske årsager).

Forfatterne mener, at disse kriterier vil medføre en stigning i interrater reabilitet samt diagnostisk specificitet til brug i forskning.

”Men kriterierne bør valideres inden de anvendes i klinikken”, skriver de.

Redaktør