​​

Under halvdelen af patienterne responderer på psykologisk terapi mod depression

​En stor metaanalyse viser, at efter 2 måneders psykoterapi responderer kun 40% af patienterne med depression på behandlingen, mod 17% af dem, der blot fortsætter med vanlig behandling. 

​Konklusionen blev publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.​

Ifølge førsteforfatteren Pim Cuijpers, fra Vrije Universiteit Amsterdam i Holland, har den positive effekt af psykoterapier mod depression formentlig været overdrevet på grund af publikationsbias og den lave kvalitet af de fleste undersøgelser.

"Men effekten er fortsat signifikant efter at man tager højde for disse problemer, og kan sammenlignes med effekten fra antidepressiva", skriver han. 

Et af problemerne med de tilgængelige metaanalyser af psykoterapier er ifølge ham, at de som regel rapporterer effect sizes, et statistisk effektmål som kan være svært at anvende i praksis. "Klinikere og patienter bør få at vide, hvor stor en andel af patienterne, der får gavn af terapi", skriver forfatteren.

I studiet identificerede forfatterne 228 randomiserede undersøgelser, der sammenlignede en form for psykoterapi mod depression med en kontrol-tilgang (venteliste, vanlig behandling eller placebo-piller).

Undersøgelserne omfattede i alt 23.574 deltagere. Cirka en tredjedel af studierne blev gennemført i USA, en tredjedel i Europa og resten i øvrige lande.

Lidt over halvdelen (60%) af studier​ne vurderede effekten af kognitiv adfærdsterapi

Efter 2 måneders behandling havde 41% af de patienter, som fik psykoterapi, responderet på behandlingen. Respons blev defineret som en reduktion på mindst 50% i symptomsværhedsgraden. 

Responsraten blandt dem, der blev allokeret til fortsat vanlig behandling var 17%, som er signifikant lavere. Responsraten ved ventelisten var 16%, og ved placebo-piller var responsraten 31% (det sidste tal med forbehold for det lave antal studier).

"Psykoterapi mod depression kan være effektivt hos patienter med depression, men mere end halvdelen af patienterne responderer ikke", konkluderer forfatterne. "Der er klart brug for mere effektive behandlinger".


Redaktør