Undersøgelse påviser forskelle på sorg og depression

​Depression omfatter håbløshed og hjælpeløshed og påvirker ens selvværd i højere grad end sorg, som har et udadvendt fokus (tab af en anden person) og opleves som forventelig. ​

Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Gordon Parker, fra Black Dog Institute, i Radwick, Australien, accepterer den sørgende som regel, at sorg er forbundet med længsel og vemod, og at disse er en følge af tabet af en nær person, mens selvværdet ikke påvirkes. "Dette står i kontrast til en depression, hvor personen ser sig selv som tom eller forarmet", skriver han.

Forfatteren tilføjer, at det amerikanske diagnostiske system (DSM-5) nævner en "følelse af tomhed og tab" som central i sorgen, mens der ved depression er en vedvarende nedtrykt stemning og en manglende evne til at forudse glæde. 

"Men det kan være vanskeligt at skelne mellem disse tilstande, idet patienterne kan have svært ved at definere deres følelser så klart", skriver forfatteren. "Endvidere kan de to tilstande forekomme samtidig."

I studiet rekrutterede forskerne 125 personer, der havde oplevet en klinisk depression (i henhold til de formelle diagnostiske kriterier) og 28 personer, der havde oplevet depressive symptomer, men ikke en klinisk depression.

De fleste (87%) havde en opfattelse af, at sorg og depression opleves forskelligt, men for 13% af deltagerne var de to tilstande ens.

Forskerne undersøgte derefter de fænomenologiske forskelle på deltagernes oplevelser. Analyserne blev baseret på deltagernes kvalitative vurdering af forskellige begreber og emner, der relaterer sig til sorg og depression.

Analyserne viste, at deltagernes oplevelse af depression var klart forskellig fra deres opfattelse af sorg. Depression omfattede følelser af håbløshed og hjælpeløshed, og den oplevedes som uendelig.

Derudover oplevedes depressionen som en tilstand, man ikke havde kontrol over, og som havde et internt fokus med påvirkning af ens selvværd. Endvidere var depression forbundet med at være mere stressende og præget af fysiske symptomer.

På den anden side oplevedes sorg som noget naturligt og forventeligt som følge af et tab, og fokus var udadvendt (tabet).

Redaktør