​​

Valproat associeres med øget risiko for clozapin-induceret myokardit

​Myokardit, eller hjertemuskelbetændelse, er en alvorlig mulig bivirkning ved behandling med clozapin, som er betragtet som et effektivt antipsykotisk præparat til behandling af skizofreni. Samtidig behandling med valproat er den eneste sikre risikofaktor for denne bivirkning. Andre faktorer såsom genetisk disposition, køn og etnicitet er ikke associerede med øget risiko.

​Konklusionen er fra en metaanalyse publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

 
”Clozapin er det mest effektive præparat mod positive symptomer ved behandlingsresistent skizofreni”, skriver førsteforfatteren Mark Vickers, fra Royal Brisbane and Women’s Hospital, Brisbane, Australien.
 
Men ifølge ham bliver behandlingen med clozapin ofte udsat på grund af frygt for bivirkninger, blandt andet myokardit, som kan forekomme hos 0,3% til 2% af patienterne. ”Myokardit sker typisk akut og inden for de første 30 dage efter behandlingsstart”.
 
I nuværende studie identificerede forskerne 7 case-control publikationer som undersøgte forekomsten af myokardit blandt personer i behandling med clozapin samt mulige risikofaktorer.
 
Undersøgelserne omfattede i alt 192 tilfælde af myokardit og 1.214 kontrolpersoner. Opfølgningsperioden i undersøgelserne var i gennemsnit 7 år.
 
Risikoen for clozapin-induceret myokardit blev associeret med samtidig behandling med valproat (odds ratio: 3,58; 95% CI 1,18 – 7,06).
 
Der var ingen øget risiko for myokardit ved samtidig behandling med quetiapin, lithium eller SSRI’er (serotonin genoptagelseshæmmere).
 
Der var modstridende data vedrørende alder og clozapindosis i forhold til risikoen for myokardit.
 
Køn, genetisk risiko, etnicitet, tobaksrygning, alkohol, stofmisbrug og kardiometaboliske sygdomme var ikke associeret med øget risiko for myokardit.
 
”Klinikere bør overveje pausering af valproatbehandling under den initiale fase af behandling med clozapin”, konkluderer forskerne.


Redaktør