​​​

Valproat er effektivt til akut behandling af bipolar depression

Valproat er effektivt til behandling af bipolar depression, specielt hos personer med type I bipolar depression, som ikke har været i stemningsstabiliserende behandling før.

Det konkluder den – ifølge forfatterne – hidtil største randomiserede, placebokontrollerede og dobbeltblindede undersøgelse, der vurderede valproat ved bipolar depression.

Undersøgelsen blev offentliggjort i Journal of Clinical Psychiatry.

Joseph Calabrese, fra University Hospitals Case Medical Center, i Cleveland, USA, og kollegaer rekrutterede 54 voksne patienter med bipolar I (n = 20) og bipolar II (n = 34) depression. Ingen af dem var i stemningsstabiliserende behandling. De fleste (67%) opfyldte kriterierne for rapid cycling.

Patienterne blev randomiseret til enten placebo eller divalproex (en kombination af valproinsyre og valproat), med dosis stigende fra 500 mg til 1.500 mg eller 2.000 mg dagligt, afhængigt af patientens vægt. Alle blev plasmamonitoreret.

Ved studiestart havde patienterne en Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) score på 29. Efter seks ugers behandling, faldt MADRS-scoren hos patienterne i interventionsgruppen med 9,64, signifikant mere end de 5,32 i kontrolgruppen (p = 0,03).

Endvidere nåede flere patienter i interventionsgruppen det prædefinerede responskriterie (bl.a. 50% fald i MADRS) i forhold til placebo-gruppen (39% vs. 11%; p = 0,017). Dette svarer til et number needed to treat (NNT) på 3,6.

Der var dog ingen signifikant forskel på andelen af patienter, der nåede remission (MADRS < 10)="" grupperne="" i="" mellem="" (23%="" hhv.="" 11%;="" p="">

Undergruppeanalyser viste, at valproat kun var effektivt hos patienter med bipolar I depression.

Flere patienter i valproat-gruppen oplevede bivirkninger, men forskellen på bivirkningsraterne var ikke statistisk signifikant.

Ifølge forfatterne kan valproat være gavnligt til behandling af specielt bipolar I patienter, som ikke har været i stemningsstabiliserende behandling. ”Muligvis også til behandling af dem, der er rapid cycler”, skriver de.

”Vores resultater supplerer den eksisterende farmakologiske behandling hos denne patientgruppe, idet monoterapi med lamotrigin er effektivt til bipolar II, men ikke bipolar I”, skriver forfatterne.

Redaktør