Valproat er en effektiv tillægsbehandling til clozapin ved behandlingsresistent skizofreni

​Augmentation med valproat, et antiepileptikum, er en effektiv og sikker behandlingsstrategi hos patienter med skizofreni, der ikke responderer tilstrækkeligt på behandling med clozapin. Det er hovedkonklusionen fra en systematisk gennemgang af litteraturen og metaanalyser.

​Resultaterne blev publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Wei Zheng, fra Guangzhou Huiai Hospital, i Guangzhou, Kina, drejer det sig om den største metaanalyse om augmentation med antiepileptika, der hidtil er blevet publiceret.

"Clozapin anbefales ofte til behandling af skizofreni efter to tidligere forsøg uden effekt med andre antipsykotika", skriver forfatteren. "Men kun 30-60% af patienterne med behandlingsresistent skizofreni får gavn af clozapinbehandlingen".

Tidligere metaanalyser var ifølge forfatterne begrænsede til engelsksprogede databaser, mens nuværende metaanalyse inkluderede kinesiske databaser. "Clozapin har gennem mange år været det mest anvendte antipsykotikum i Kina", skriver de.

I studiet identificerede forfatterne 22 randomiserede kliniske undersøgelser med i alt 1.227 patienter. Undersøgelserne vurderede effekten af augmentation med topiramat, lamotrigin og valproat. I gennemsnit var patienterne 36 år gamle, og interventionerne varede 12 uger.

I forhold til clozapin monoterapi fandt forskerne, at de tre antiepileptika sammen med clozapin hver for sig havde en positiv og statistisk signifikant effekt på symptomerne, målt ved hjælp af Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) eller Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS).

Men efter at forfatterne tog højde for statistiske outliers mistede lamotrigins effekt statistisk signifikans.

Derudover fandt forskerne, at topiramat var associeret med en dobbelt så stor risiko for behandlingsophør af topiramat og clozapin uanset årsag i forhold til monoterapi med clozapin.

Derfor konkluderede forfatterne, at kun valproat er en effektiv og sikker tillægsbehandling til clozapin hos denne gruppe patienter.


Redaktør