Vareniclin og bupropion er sikre for patienter med psykiske lidelser

​Den største randomiserede og kontrollerede kliniske undersøgelse om emnet viser, at vareniclin og bupropion ikke øger risikoen for alvorlige neuropsykiatriske bivirkninger - herunder selvmordstanker eller -adfærd. Undersøgelsen viser også hvor effektive de er til rygeophør i forhold til placebo og nikotinplastre.

Resultaterne blev publiceret i Lancet.​

Ifølge førsteforfatteren Robert Anthenelli, fra University of California, San Diego, har der været en del bekymringer vedrørende risikoen for neuropsykiatriske bivirkninger i forbindelse med rygeophørsbehandling med vareniclin og bupropion.

Det amerikanske lægemiddelagentur har derfor anmodet producenterne af vareniclin og bupropion om at undersøge denne sikkerhedsrisiko.

I studiet blev der ud fra 140 centre i 16 lande, herunder Danmark, rekrutteret 8.144 personer med ønske om rygestop. Halvdelen af disse personer havde en psykiatrisk lidelse, fra depression og angst til skizofreni og borderline personlighedsforstyrrelse. Personer med stofmisbrug blev dog ikke inkluderet.

Deltagerne blev randomiseret til enten vareniclin (1 mg to gange dagligt), nikotinplastre (21 mg dagligt), bupropion (150 mg dagligt) eller placebo. Behandlingen varede i 12 uger.

Forskerne fandt ingen øget risiko for moderate til svære neuropsykiatriske bivirkninger hos de deltagere, der fik vareniclin eller bupropion, i forhold til dem der fik placebo eller nikotinplastre, hverken i den psykiatriske eller i den ikke-psykiatriske kohorte. Der var især ingen øget risiko for selvmordstanker eller -adfærd, eller for aggressivitet.

Men der var en vis prævalens af bivirkninger i alle grupper, og generelt havde deltagerne i den psykiatriske kohorte en lidt højere prævalens end dem i den ikke-psykiatriske kohorte, uanset deres rygestop-behandlingsmetode.

De patienter, der blev randomiseret til vareniclin, havde en signifikant højere chance for at være tobaksafholdende efter 12 uger end dem, der blev randomiseret til placebo (odds ratio: 3,61), bupropion (odds ratio: 1,75) og nikotinplaster (odds ratio: 1,68). Bupropion og nikotinplaster var mere effektive en placebo (odds ratio: 2,07 hhv. 2,15). Efter 24 uger var der fortsat en signifikant og klinisk relevant effekt i sammenligningerne.

I en ledsagende kommentar skriver Laurie Zawertailo, fra University of Toronto, Canada, at klinikere, i lyset af resultaterne, godt kan ordinere vareniclin og bupropion for rygeophør, til patienter med en psykiatrisk lidelse, uden frygt for, at et bestemt præparat skulle øge risikoen for psykiatriske bivirkninger.

Hun påpeger dog, at patienterne bør få at vide, at selve rygeophøret kan være relateret til øget risiko for svære psykiatriske bivirkninger. 

Redaktør