Vedligeholdelsesbehandling med lisdexamfetamin beskytter mod tilbagefald af spiseforstyrrelse

​Patienter med binge-eating disorder, der får gavn af den initiale behandling med lisdexamfetamin har en markant lavere risiko for tilbagefald i op til seks måneder, hvis de fortsætter behandlingen.

​Konklusionen er fra en randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrollet undersøgelse med i alt 418 deltagere.

Resultaterne blev publiceret i JAMA Psychiatry.

Binge-eating disorder, som er en anerkendt diagnose i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), karakteriseres ved episoder med overspisninger (men uden uhensigtsmæssig kompensatorisk adfærd, såsom fremprovokerede opkastninger, som det ses ved bulimi).

Lisdexamfetamin, et psykostimulerende præparat, er i Danmark godkendt til behandling af ADHD. I USA er præparatet godkendt til behandling af binge-eating disorder.

I studiet blev der rekrutteret 418 personer med moderat til svær binge-eating disorder. De fleste var kvinder (87%) og overvægtige (over halvdelen havde BMI over 30). De havde i gennemsnit cirka 5 overspisningsepisoder om ugen.

Initialt fik alle behandling med lisdexamfetamin (50 eller 70 mg dagligt) i 12 uger.

I perioden responderede 275 patienter (66%) på behandlingen (maksimalt 1 overspisningsepisode om ugen i 4 sammenhængende uger). Disse patienter blev derefter randomiseret til enten uændret behandling med lisdexamfetamin eller placebo i 24 uger.

I perioden oplevede 4% af patienterne i lisdexamfetamin-gruppen et tilbagefald af binge-eating disorder (mindst 2 overspisningsepisoder om ugen i 2 sammenhængende uger), signifikant færre end de 32% i placebo-gruppen. Risikoen (estimeret hazard) for tilbagefald var 11 gange lavere end i kontrolgruppen.

Lisdexamfetamin var forbundet med flere bivirkninger, de fleste af let til moderat intensitet (blandt andet mundtørhed og øvre luftvejsinfektioner).

Studiet blev finansieret af præparatets producent.


Redaktør