Videospil lindrer opmærksomhedsvanskeligheder ved ADHD

​Børn med ADHD, der spiller et specielt designet videospil i 25 minutter dagligt i fire uger får bedre opmærksomhedsevner. Spillet lindrer dog ikke andre vanskeligheder ved ADHD.

​Konklusionerne er fra en randomiseret, kontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Lancet Digital Health.

Førsteforfatteren Scott Kollins, fra Duke University Medical Center, i Durham, USA, og kollegaer fra 20 centre i USA samt fra den virksomhed, som har udviklet spillet, rekrutterede 348 børn med ADHD til undersøgelsen.

Cirka 70% var drenge og de var i gennemsnit 10 år gamle. Ingen af børnene var i medicinsk behandling for ADHD.

Deltagerne blev randomiseret til enten at spille AKL-T01, som er den aktive intervention i studiet, eller en kontrol-intervention.

Den aktive intervention er baseret på en algoritme designet til at forbedre opmærksomhed og andre kognitive processer, blandt andet ved at træne styring af eksterne stimuli og ved at træne evnen til at multitaske.

Deltagerne skulle anvende spillet 5 gange dagligt, i sessioner à 5 minutter, i 28 dage.

Kontrol-interventionen, som havde enklere opgaver, efterlignede AKL-T01 på en række parametre.

Det primære effektmål var ændringer Test of Variables of Attention (TOVA) Attention Performance Index (API). TOVA er et valideret instrument, der måler opmærksomhed, mens TOVA API er en kombineret score af tre af parametrene.

Efter 4 uger oplevede 47% af børnene i interventionsgruppen en bedring på TOVA API på mindst 1,4 (klinisk relevant ændring), mod 32% i kontrolgruppen.

Den gennemsnitlige score på TOVA API i interventionsgruppen var 0,93, signifikant mere end de 0,03 i kontrolgruppen.

Forskerne fandt dog ingen forskelle grupperne imellem i forhold til en række sekundære effektmål, herunder gængse kliniske skalaer.

"AKL-T01 medførte en signifikant objektiv bedring i opmærksomhed", skriver forfatterne. De konkluderer dog, at mere forskning er nødvendig og at nuværende resultater ikke understøtter spillet som et alternativ til etablerede ADHD-behandlinger.


Redaktør