Virtual reality behandler højdeskræk

​Specielle papbriller til at påsætte mobiltelefonen og en app giver mulighed for at behandle akrofobi effektivt i løbet af 3 uger. Behandlingen foregår helt uden terapeut.

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatter Tara Donker, fra Vrije Universiteit Amsterdam i Holland, og kollegaer, er akrofobi den hyppigste form for fobi.

"Der findes mange evidensbaserede terapiformer, de fleste er kognitiv adfærdsterapi baseret på patientens eksponering for den frygtede situation", skriver forfatteren. "Virtual reality exposure therapy er en ny modalitet [...], og metaanalyser peger på, at den er lige så effektiv som konventionel eksponeringsterapi".

I studiet rekrutterede forskerne 193 personer med symptomer på akrofobi. De fleste var kvinder (67%), og de var i gennemsnit 41 år gamle.

Alle havde akrofobi målt ved hjælp af Acrophobia Questionnaire (AQ; score fra 0 til 180). Den gennemsnitlige score på akrofobi symptomer inden behandling var cirka 85.

Deltagerne blev herefter randomiseret til enten en kontrolgruppe (venteliste til behandling) eller virtual reality-baseret eksponeringsterapi. Deltagerne i denne gruppe skulle gennemgå 6 moduler af et spil-lignende program i løbet af 3 uger. Deltagerne brugte deres egne mobiltelefoner, samt specielle papbriller (Google cardboard).

Efter perioden scorede deltagerne i interventionsgruppen 48 på AQ, mod 74 i kontrolgruppen. Forskellen var statistisk signifikant, og forfatteren beskriver effekten som en "stor reduktion i akrofobi-symptomer".  De fleste (77%) af patienterne i interventionsgruppen gennemførte behandlingen.

Number needed to treat var 1,7 og Cohen's effect size var 1,14.

Forfatterne konkluderer, at en billig form for virtual reality-baseret terapi uden en terapeuts medvirken "stærkt reducerer akrofobi symptomer". 


Redaktør