​​

Vortioxetin er mindst lige så effektivt som desvenlafaxin

​Hos patienter med depression, som ikke responderer tilstrækkeligt på behandling med et SSRI-præparat, er vortioxetin desuden associeret med bedre livskvalitet og bedre funktionsniveau.

Konklusionerne er fra en randomiseret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Roger McIntyre, fra University of Toronto i Canada, har cirka 50% af patienterne med depression ingen eller utilstrækkelig respons ved behandling med en selektiv serotoningenoptagshæmmer (SSRI), som normalt er førstevalg ved behandling af depression. 

Kliniske retningslinjer anbefaler et skift til et antidepressivum med anden virkningsmekanisme, og serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI) er oftest anvendt i disse tilfælde.

"Men de er ikke nødvendigvis det bedste valg på grund af de overlappende virkningsmekanismer og bivirkningsprofiler", skriver forfatteren.

I studiet vurderede forskerne effekten af et skift fra en SSRI til vortioxetin, som har en anderledes virkningsmekanisme, i forhold til skift til desvenlafaxin (en SNRI). Studiet blev finansieret af vortioxetins producent.

I alt blev 603 patienter med depression og utilstrækkelig respons på en SSRI (de fleste var i behandling med enten sertralin eller escitalopram) randomiseret til skift til enten vortioxetin (10 eller 20 mg dagligt) eller desvenlafaxin (50 mg dagligt).

Efter otte ugers behandling var der ingen statistisk signifikant forskel på grupperne mht. det primære effektmål, målt ved Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Den gennemsnitlige score på MADRS ved studiestart var 30,7 i begge grupper, og deltagerne oplevede en bedring på 13,6 (vortioxetin) og 13,1 (desvenlafaxin).

Blandt de sekundære effektmål oplevede deltagerne i vortioxetin-gruppen signifikant bedre resultater i nogle af målingerne, herunder bedre socialt funktionsniveau og højere tilfredshed med medicineringen.

Kvalme, hovedpine og svimmelhed var de hyppigste bivirkninger, med stort set samme hyppighed i begge grupper bortset fra kvalme, som var hyppigere i vortioxetin-gruppen (20,0% vs. 9,2%).

På grund af vortioxetins effekt på funktionsniveauet konkluderer forskerne, at præparatet kan anvendes før SNRI'er i behandlingsalgoritmen for patienter med depression.​Redaktør