Wellness-program på arbejdspladsen reducerer ikke stress

​Omfattende og langvarig intervention med henblik på at reducere stress og øge medarbejdernes psykiske og fysiske helbred virker ikke. 

​Konklusionen er fra en stor, cluster-randomiseret undersøgelse publiceret i Journal of the American Medical Association.

Ifølge førsteforfatteren Zirui Song, fra Harvard Medical School, i Boston, USA, anvender arbejdsgivere stigende mængder ressourcer på wellness programmer på arbejdspladsen.

"Men der er kun begrænset evidens vedrørende effekten af disse programmer", skriver forfatteren.

I studiet indgik 160 arbejdspladser, som tilhører en stor virksomhed i USA.

De forskellige arbejdspladser blev randomiseret til enten at være tilknyttet et wellness program (20 arbejdspladser) eller til en kontrolgruppe (140 arbejdspladser).

På de 20 arbejdspladser, som var tilknyttet interventionen, deltog medarbejderne (n = 4.037) i et omfattende program, som bestod af 8 moduler med fokus på stressforebyggelse og -reduktion, fysisk aktivitet og ernæring, blandt andet. Interventionen blev leveret af en etableret virksomhed, som sælger wellness-programmer.

På de øvrige 140 arbejdspladser modtog medarbejderne (n = 28.937) ingen intervention.

Interventionen stod på i 18 måneder.

I perioden fandt forskerne ingen signifikante forskelle på stressniveau eller depressionssymptomer, målt ved hjælp af validerede instrumenter. De fandt heller ikke nogen forskelle på en række parakliniske effektmål, såsom blodtryk, kolesteroltal eller body mass index). De fandt heller ikke nogen forskelle på arbejdsrelaterede og økonomiske effektmål (blandt andet sundhedsrelaterede omkostninger og sygefravær).

Ud af de 80 effektmål, fandt forskerne dog 2, som blev associeret med en gunstig effekt af interventionen. Begge var baseret på selvrapportering og viste, at de medarbejdere, som fik interventionen, var mere engagerede i fysisk aktivitet (69,8% vs. 61,9%) og var mere tilbøjelige til at være aktive i forhold til deres vægtkontrol (69,2% vs. 54,7%).Redaktør