​​​

World Federation opdaterer vejledning om biologisk behandling af skizofreni

Kronisk behandling af skizofreni, i mindst et år efter den første episode og op til fem år efter en relaps, anbefales. Patienter med flere episoder bør behandles i mindst fem år.
Konklusionerne er fra de opdaterede guidelines fra World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP): Update 2012 on the long-term treatment of schizophrenia and management of antipsychotic-induced side effects.

De nye guidelines blev publiceret i World Journal of Biological Psychiatry.​​

Vejledningen er en opdatering af den tidligere version fra 2006. Den fokuserer på den langtidsbiologiske behandling af voksne med skizofreni – herunder bivirkninger.​

Tilgængelige data blev vurderet og klassificeret ifølge evidensniveauet (A-F). Anbefalingerne blev ligeledes klassificeret (1-5).

Blandt konklusionerne fremgår det:​​

- Både første- og anden generations antipsykotika er effektive til at forebygge relaps og bør tilbydes alle skizofrenipatienter (evidens kategori A, rekommandation grad 1). Der er stort set ingen forskel på dem vedrørende symptom lindring (evidens kategori A, rekommandation grad 1).​​

- Nogle anden generations antipsykotika kan være associeret med en mindre risiko for relaps (rekommandation grad 3) eller mindre risiko for neurologiske bivirkninger (rekommandation grad 4).​​

- Nogle anden generations antipsykotika kan være associeret med en bedre lindring af negative symptomer (evidens kategori C, rekommandation grad 4).​​

Forfatterne konkluderer endvidere, at valg af præparat bør ske på individuel basis, baseret på patientens erfaring og den individuelle risiko for bivirkninger.​​

Vejledningen om behandling af den akutte fase blev publiceret sidste år og er tilgængelig på WFSBPs hjemmeside.

Redaktør