​​

Zuranolon lindrer symptomer på fødselsdepression

​En to ugers peroral behandling med zuranolon, et nyt præparat som har en effekt tilsvarende det naturligt forekommende allopregnanolon, er effektiv mod fødselsdepression.

Konklusionen stammer fra en randomiseret, placebo-kontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i American Journal of Psychiatry. 

Ifølge førsteforfatteren Kristina Deligiannidis, fra Zucker Hillside Hospital i New York, er der en række data, der viser, at fødselsdepression kan være forbundet med utilstrækkelig tilpasning til ændringerne i kønshormonerne i perioden omkring fødslen. 

"Koncentrationen af allopregnanolon, en metabolit fra progesteron, stiger i løbet af graviditeten, når sin højeste koncentration i det tredje trimester, og falder brat efter fødslen", skriver forfatteren. 

Det nyudviklede zuranolons egenskaber svarer til dem fra allopregnanolon. Det er blandt andet aktivt på GABAA-receptorer. 

I studiet rekrutterede forskerne 196 kvinder med fødselsdepression i svær grad, med en score på Hamilton depressionsskala på 29. 

De var i gennemsnit cirka 30 år gamle. Cirka to tredjedele af dem udviklede depression i de første fire uger efter fødslen. Cirka 15% var i forvejen i antidepressiv behandling, de fleste med en serotoningenoptagshæmmer (SSRI). 

Deltagerne blev randomiseret til at modtage enten placebo eller zuranolon 50 mg dagligt i 14 dage. 

I perioden oplevede deltagerne i zuranolon-gruppen en signifikant større reduktion af symptomer som målt ved hjælp af Hamilton depressionsskala (primært effektmål) i forhold til deltagerne, der fik placebo (- 15,6 vs. -11,6). 

Forskellen var allerede signifikant efter tre dages behandling. Selv en måned efter endt behandling (sidste vurdering) var forskellen fortsat signifikant, og andelen af deltagere, som opnåede remission (score på 7 eller mindre på Hamilton depressionsskala), var signifikant større (44% vs 29%). 

"Hvis godkendt [til klinisk brug], vil zuranolon være den første, hurtigt virkende perorale behandling af patienter med fødselsdepression", konkluderer forfatterne. 

Studiet blev finansieret af virksomhederne Sage Therapeutics og Biogen.


Redaktør